• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Menno Snel stopt als bestuurslid bij ABP na felle kritiek

Menno Snel stopt als bestuurslid bij ABP na felle kritiek

Menno Snel heeft samen met zijn collega’s van het ABP-bestuur besloten om op 1 september aanstaande te stoppen als bestuurder van het ambtenarenpensioenfonds. Nevenfunctie Snel (D66) aanvaardde op 1 juni jongstleden de nevenfunctie van onafhankelijk voorzitter van NOGEPA, de Nederlandse branchevereniging...
Opnieuw Defensie-maaltijden naar Voedselbanken, Leger des Heils en daklozenopvang

Opnieuw Defensie-maaltijden naar Voedselbanken, Leger des Heils en daklozenopvang

De Koninklijke Landmacht heeft gisteren 6 juli bijna 29.000 kilo levensmiddelen gedoneerd aan de Voedselbank, het Leger des Heils en daklozenopvang. Het ging om instellingen in Zuid-Limburg, Friesland en Noord-Holland. Leger des Heils De Voedselbank in Landgraaf kreeg 24.000 maaltijden. Het...
waarom belegt een Nederlandse pensioenbelegger eigenlijk in Spaanse huurwoningen

ABP verzilvert helft portefeuille Spaanse huurwoningen

De Spaanse markt voor huurwoningen groeit gestaag. Reden voor APG om hier fors in te beleggen. Nu verkoopt APG, uitvoeringsorganisatie van ABP, de helft van deze woningen aan het Australische Aware Super. Waarom? En waarom belegt een Nederlandse pensioenbelegger...

SER: maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

De kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang (BSO), is van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg. Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en...
De oprichting van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut en een nationale begraafplaats voor veteranen.

Veteranennota 2020-2021

De oprichting van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut en een nationale begraafplaats voor veteranen. Verder nog aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport Dutchbat III. Het zijn de meest in het oog springende zaken uit de Veteranennota 2020-2021. Minister Ank Bijleveld-Schouten...
Klimaatverandering en aantasting van het milieu hebben niet alleen gevolgen voor mens en natuur, maar ook voor de beleggingen van ABP.

ABP Investeert in de veerkracht van mens en milieu

Klimaatverandering en aantasting van het milieu hebben niet alleen gevolgen voor mens en natuur, maar ook voor de beleggingen van ABP. Met onze beleggingen willen wij niet alleen een aantrekkelijk rendement voor onze deelnemers halen, maar ook bijdragen aan...
Op woensdag 31 maart, donderdag 1 en donderdag 22 april vinden helikopteroefeningen in de avonduren plaats op de Luitenant-generaal Bestkazerne.

Vliegbewegingen bij De Peel

Wij informeren u graag over helikopters die luchtmobiele eenheden ondersteunen in hun training en vliegbewegingen om Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) op te leiden op en rondom De Peel.Helikopter oefeningenOp woensdag 31 maart, donderdag 1 en donderdag 22 april...
GezondheidGezondheid