• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Investeren in veiligheid

Partij: JA21Lijsttrekker: Joost Eerdmans Wij leven in een snel veranderende wereld waarin dreigingen steeds complexer worden. De internationale bedreiging van de Nederlandse belangen door terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit vergt een robuuste, innovatieve en wendbare krijgsmacht, die altijd en overal inzetbaar...

De-escalatie en ontwapening

Partij: BIJ1Lijsttrekker: Sylvana Simons BIJ1 staat voor een defensiebeleid dat gebaseerd is op het beschermen van onze belangrijkste waarden: de waarden van een sociale samenleving, die is gebouwd op gelijkwaardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Dat betekent dat wij niet willen investeren...

Samen aan de slag – keuzes voor een nieuwe tijd

Partij: VVDLijsttrekker: Mark Rutte Decennia van bezuinigingen hebben veel gevraagd van onze krijgsmacht. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen van het herstel ingezet. Defensie kan bijvoorbeeld weer nieuwe fregatten, onderzeeboten en F-35’s kopen. Ook is er geld uitgetrokken voor...

Het gaat om u

Partij: Partij voor de Vrijheid (PVV)Lijsttrekker: Geert Wilders We hebben een gezonde en sterke krijgsmacht voor nodig die alle dreigingen serieus neemt. Maar iedereen kan zien wat de veiligheid in ons land, en in heel West-Europa, het meest bedreigt. Dat...
Leden van deze organisatie hebben zich jarenlang professioneel op hun verantwoordelijke en moeilijke taak voorbereid in het belang van Nederland.

Erkenning voor ex-leden ‘Stay Behind’-organisatie

Met een brief heeft het kabinet 25 februari 2021 in het openbaar erkentelijkheid en grote waardering uitgesproken aan de ex-leden van de ‘Stay Behind’-organisatie. En aan hun nabestaanden. De organisatie bestond in Nederland van 1946 tot 1992. Doel was...

Nu doorpakken

Partij: CDALijstrekker: Wopke Hoekstra De Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie zich inspant, daar ook voor wordt beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Die belofte is de afgelopen...

Een krijgsmacht voor een vrij en veilig leven

Partij: D66Lijsttrekker: Sigrid Kaag De Nederlandse krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is: vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland en in de wereld. Daarnaast biedt juist de Europese Unie, met haar veel bredere palet aan middelen om vrede en veiligheid te...
GezondheidGezondheid