Kolonel Schelte van Aysma Met Militaire Eer Herbegraven

Militairen van 44 pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso begeleidden vandaag de stoffelijke resten van 'hun' kolonel Schelte van Aysma naar zijn laatste rustplaats. Dat is het gerestaureerde familiegraf in de kerk van Schettens bij Bolsward. De militair sneuvelde in 1637 tijdens het Beleg van Breda. Het Regiment Johan Willem Friso gaat als oudste regiment van de Koninklijke Landmacht terug tot het jaartal 1577.

ABP En Duurzaam Beleggen

ABP heeft in 2017 een aantal stappen gezet op het gebied van duurzaam en dus verantwoord beleggen. Het beleid dat begin 2016 is gestart, begint volgens het fonds zijn vruchten af te werpen. Zo daalde de CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft fors.

Tegenvaller ABP Bedreigt CAO Overleg

De VUT-overgangsregeling bij pensioenfonds ABP stevent af op een miljardentekort. Dat concludeert de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP), de enige niet-vakbondsfractie in het ABP verantwoordingsorgaan, op basis van een recente publicatie van De Nederlandsche Bank. Volgens de LvOP fractie kan de tegenvaller oplopen tot ruim EUR 2 miljard. Om dat op te vangen, moet of de premie fors worden verhoogd, of de pensioenen verlaagd.

Militair Uniform Terug In Straatbeeld

Militairen mogen vanaf 26 maart 2018 hun uniform weer dragen op straat en in het openbaar vervoer. Het verbod, dat sinds september 2014 gold i.v.m. dreigingsanalyse, is ingetrokken. Dat maakt minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten bekend in de Defensienota die ze vandaag in Stroe presenteert.

Brede Aanpak Ongewenste Buitenlandse Inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde en onze open samenleving en is dus volstrekt onwenselijk. Ook omdat deze inmenging kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Dat zeggen ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 16 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer over dit bijzondere fenomeen.

Meer Maatwerk Bij Screening

De MIVD en AIVD  passen meer maatwerk toe bij de screening van ambtenaren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar informatie die ontbreekt, maar juist naar informatie die er wel is.  Ook de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door beide diensten wordt zoveel mogelijk gelijk getrokken.

Pleit Voor Betaald Ouderschapsverlof

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat er betaald ouderschapsverlof moet komen voor een periode van zes weken. Het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind is nu onbetaald, waardoor een grote groep mensen er geen gebruik van maakt.