• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Partij: Partij van de Arbeid PvdALijsttrekker: Lilliane Ploumen Zeker zijn in eigen land is moeilijk in een onzekere wereld. Wie geen instabiliteit wil importeren, moet stabiliteit exporteren. Interne en externe veiligheid zijn met elkaar vervlochten. Veiligheid is veel meer dan...

Leven in vrijheid is een groot goed, maar geen vanzelfsprekendheid

Partij: ChristenUnie (CU)Lijsttrekker: Gert-Jan Segers De ChristenUnie staat voor een krijgsmacht die Nederland, in bondgenootschappelijk verband, kan verdedigen en een bijdrage levert aan vrede en veiligheid elders. Kortom, een krijgsmacht die kan beschermen, stabiliseren en interveniëren. Tegen de achtergrond van...
Nederlandse belangen kwetsbaar voor spionage en sabotage

Nederlandse belangen kwetsbaar voor spionage en sabotage

De nationale veiligheidsbelangen zijn kwetsbaar en worden substantieel bedreigd en aangetast door onder meer China en Rusland. Ook andere landen en organisaties die worden aangestuurd door die landen (statelijke actoren) houden zich in Nederland bezig met onder meer spionage,...

De kern van ons program is onze liefde voor Nederland

Partij: Forum voor Democratie (FvD)Lijstrekker: Thierry Baudet Het inzetten van ons leger doen wij alleen vanuit het Nederlands belang. Nederland houdt dan ook altijd volledige zeggenschap over de eigen inzet. Met de vorming van een EU-leger zullen wij nooit instemmen....

Een sterke, moderne en flexibele krijgsmacht

Partij: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)Lijsttrekker: Kees van der Staaij Een sterke krijgsmacht is geen doel op zich, maar een middel om veiligheid voor de burgers en vrede tussen staten te bevorderen (vgl. Deuteronomium 20:10 e.v. en Romeinen 13:3-4). Dat is...
Rijksbrede herziening Aanwijzing voor externe contacten ook voor Defensie

Defensiepersoneel niet langer eigen richtlijn rond externe contacten

Defensiepersoneel heeft niet langer een eigen richtlijn rond externe contacten van Rijksambtenaren. In plaats daarvan sluit Defensie zich aan bij de Rijksbrede herziene versie van de ‘Aanwijzingen voor externe contacten rijksambtenaren’, die 2 februari 2021 jl. is ingegaan. SG A978...

Van defensie en oorlog naar conflictpreventie en vrede

Partij: DENKLijstrekker: Farid Azarkan Wat zegt het verkiezingsprogramma 2021 van DENK over DefensieNederland is van oudsher een land dat diplomatieke betrekkingen weet in te zetten om conflicten te voorkomen. In een onstuimige wereld is dat ook hard nodig. Daarom wil...
GezondheidGezondheid