• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Defensie Stelde Voortgang Missie Boven Veiligheid

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aan leiding van het mortierongeluk, dat leidde tot de tragische dood van twee jonge militairen korporaal Kevin Roggeveld (24) en sergeant der 1ste klasse Henri Hoving (29), staat volgens de...
In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot het voorkomen van arbeidsongevallen; dat wil zeggen ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken.

Handreiking SER: doorgroeien in arbeidsveiligheid

Deze handreiking van de SER biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. Download de handreiking Het voorkomen van arbeidsongevallen In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot...
Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU

Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) de notitie “Naar een risico-gebaseerde benadering van grenswaarden in de EU voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde” vastgesteld, en om brede verspreiding ervan gevraagd. Download de notitie (Engels)De...

Informatie Over Asbest Litouwen

Sinds het begin van de NAVO-inzet in Litouwen is bekend dat er asbest is op het kamp in Rukla. Hier zijn Nederlandse militairen gelegerd. Duitsland onderzocht in 2017 de risico’s en concludeerde dat er, ondanks de aanwezigheid van asbest,...
Verbetering veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen

Verbetering veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen

Defensie neemt maatregelen om de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te verbeteren. Dit naar aanleiding van adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Het vervoer van gevaarlijke stoffen is een weerbarstig onderwerp. Er is voortgang, maar...
Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen. Werkgevers zoals Defensie zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen; stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen (stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken) en/of reproductietoxisch (stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting). Staatscourant Twee...
Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

De 22-jarige militair uit Avenhorn die op 23 juli dit jaar overleed na een parachutesprong, is om het...
GezondheidGezondheid