• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot het voorkomen van arbeidsongevallen; dat wil zeggen ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken.

Handreiking SER: doorgroeien in arbeidsveiligheid

Deze handreiking van de SER biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. Download de handreiking Het voorkomen van arbeidsongevallen In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot...
Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU

Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) de notitie “Naar een risico-gebaseerde benadering van grenswaarden in de EU voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde” vastgesteld, en om brede verspreiding ervan gevraagd. Download de notitie (Engels)De...
Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

De 22-jarige militair uit Avenhorn die op 23 juli dit jaar overleed na een parachutesprong, is om het...
Verbetering veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen

Verbetering veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen

Defensie neemt maatregelen om de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te verbeteren. Dit naar aanleiding van adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Het vervoer van gevaarlijke stoffen is een weerbarstig onderwerp. Er is voortgang, maar...
Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen. Werkgevers zoals Defensie zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen; stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen (stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken) en/of reproductietoxisch (stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting). Staatscourant Twee...
Declareren arbomiddelen voor thuiswerken

Declareren arbomiddelen voor thuiswerkplek

De middelen om de thuiswerkplek verantwoord in te richten kunnen vanaf vandaag gedeclareerd worden. Defensie vergoedt eenmalig de arbomiddelen tot het vastgestelde maximale bedrag. Het gaat om noodzakelijke middelen als een ergonomische bureaustoel, beeldscherm en laptophouder. De regeling is...
Biomonitoring: gezondheid en privacy op de werkvloer centraal

Biomonitoring: gezondheid en privacy op de werkvloer centraal (SER)

Met biomonitoring worden gevaarlijke stoffen uit de werkomgeving in het lichaam gemeten, bijvoorbeeld via bloed of urine. Sensoring wordt buiten het lichaam toegepast. Deze meetinstrumenten kunnen bijdragen aan gezond en veilig werken. Maar dit positieve effect kan makkelijk botsen...
GezondheidGezondheid