15 juli, 2024
BuitenlandZweden flirt met NAVO over toetreding  

Zweden flirt met NAVO over toetreding  
Z

Het is in deze tijd in Oost-Europa goed om vrienden te hebben. Leiders in de regio, die reageerden op de bezetting van de Krim door Rusland met het uitspreken van de vrees dat zij de volgende zouden kunnen zijn, zoeken nu troost in hun allianties.”God zij dank, wij zijn lid van de NAVO” riep de Litouwse president Dalia Grybauskaitevorige week uit. 

Deze maand is Noorwegen gastheer van 16.000 NAVO-soldaten voor de geruime tijd geleden geplande koudweer oefeningen aan de Russische grens, dit tot groot ongenoegen van de Russen. Onder degenen die deelnemen aan Operatie Cold Response zijn 1.400 Zweedse militairen als onderdeel van de samenwerking tussen de “Nordic” landen met de alliantie.

Zweden is een niet-gebonden land sinds het begin van de 19e eeuw. Het heeft  twee wereldoorlogen in neutraliteit doorstaan en zelfs het machtsvertoon van de supermachten dat de tweede helft van de  20e eeuw domineerde. Dat kan echter veranderen in het kielzog van de bemoeienis van Rusland in Oekraïne. Vorige week gaf de Zweedse minister van Financiën Anders Borgaan aan dat het defensiebudget, waarvan hij onlangs bezuinigingen had aangekondigd, als gevolg van de crisis zou worden verhoogd. Vicepremier Jan Björklund heeft in het openbaar gezinspeeld op Zweeds lidmaatschap van de NAVO, terwijl hij waarschuwde dat Rusland zou kunnen proberen Gotland in te pikken, een Zweeds strategisch gelegen eilandprovincie in de Oostzee, als het ooit van plan was de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen aan te vallen. De opperbevelhebber van het Zweedse leger, Sverker Göransson , heeft de oproep van vicepremier Björklund om de  defensiedoctrine van het land aan te passen verworpen.

Het idee van de toetreding tot de NAVO begint de laatste jaren steeds meer te leven onder de Zweden. Een opiniepeiling in 2013 gaf aan dat steun voor lidmaatschap onder de bevolking in twee jaar tijd met 9 procent  was gestegen, hoewel het nog steeds geen meerderheid betreft. “Zweden moeten beseffen dat zij zichzelf niet meer alleen kan verdedigen en dat lidmaatschap van de NAVO serieus moet worden besproken. Het is de beste lange termijn optie voor onze defensie en veiligheid” zei de woordvoerder van de christendemocraten Mikael Oscarsson afgelopen januari, nadat de coalitiepartijen in de regering, waartoe zijn partij behoort, een herziening aankondigden van de Zweedse militaire capaciteiten. “Met duidelijk hogere defensie-uitgaven en aanschaf van materieel, zien we beter uitgeruste en getrainde Russische eenheden in deze regio. Deze versterking vereist een geloofwaardig antwoord van Zweden” aldus Oscarsson.

Vorig jaar, na de bewering van Göransson dat de militairen het land slechts een week konden verdedigen, heeft de Zweedse premier Fredrik Reinfeldt  verklaard dat, ondanks hun opbouw, Russische strijdkrachten “noch de wil, noch de capaciteit hadden” om Zweeds grondgebied aan te vallen.

Maar met de Krim als voorbeeld ontstaat misschien de noodzaak voor de Zweedse overheid om de waarschijnlijkheid van een dreiging opnieuw te beoordelen. “Je moet je brandweer even groot maken als het risico van een brand” vertelde Björklund vorige week aan verslaggevers. “Hoeveel mensen dachten dat Rusland de Krim binnen zou vallen? Hetzelfde argument kan gelden voor de Baltische staten.”

BRON NAVO DOOR MATT FORD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: