21 april, 2024
BuitenlandVS, Canada en Noorwegen doen mee in EU-project militaire mobiliteit

VS, Canada en Noorwegen doen mee in EU-project militaire mobiliteit
V

“Vandaag (14 december jl. red) markeren we een belangrijke stap in de samenwerking tussen de EU, de VS, Canada en Noorwegen”, aldus minister Henk Kamp. “Zij zijn nu officieel toegetreden tot het door Nederland geleide PESCO-project Militaire Mobiliteit, waarmee we het militair transport door de EU verbeteren. Een belangrijke mijlpaal.”

EU Raad van ministers van Defensie

In mei dit jaar ging de EU Raad van ministers van Defensie al akkoord met het uitnodigen van de 3 landen. Inmiddels zijn de werkafspraken gemaakt, waardoor de deelname officieel is beklonken. 

PESCO

Aan het EU-project doen in totaal 24 EU-landen mee en vanaf vandaag dus ook 3 belangrijke NAVO-bondgenoten die geen EU-lid zijn. Dat is voor het eerst binnen een PESCO-project. Daarmee is dit ook een positieve en concrete stap in betere EU-NAVO-samenwerking. Nederland leidt het project, dat gericht is op het versnellen van militaire verplaatsingen in Europa. 

Noorwegen

De toegevoegde waarde van de 3 landen op het gebied van militaire mobiliteit in Europa is groot. De VS en Canada verplaatsen beiden geregeld grote aantallen eenheden door Europa, inclusief Noorwegen. En ze hebben hier veel ervaring mee. Zo vond in het Scandinavische land in 2018 de grote oefening Trident Juncture plaats, waar Nederland ook een actieve rol in had. Ook de komende jaren worden regelmatig militaire verplaatsingen geoefend.

Grote verplaatsing via Vlissingen

Afgelopen weken was er via de haven van Vlissingen nog een megaverplaatsing van Amerikaans militair personeel en materieel door Europa. Het ging om een aflossing van een helikopterbrigade, als onderdeel van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa. Nederland heeft een belangrijke positie als strategisch doorvoerland voor militaire verplaatsingen. Om deze rol als ‘toegangspoort naar Europa’ te versterken heeft de Ministerraad begin dit jaar het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit aangenomen.

Transport makkelijker en sneller maken

Het verbeteren van militaire mobiliteit is grotendeels een nationale verantwoordelijkheid. De kracht van het PESCO-project is dat deze nationale inzet onderling wordt afgestemd. Daarnaast wordt voor Europese zaken zoals douanewetgeving nauw samengewerkt met EU-instellingen.

Afschrikking

Bij militaire mobiliteit gaat het erom dat verplaatsingen sneller en eenvoudiger kunnen, met name over landsgrenzen. Bij oplopende spanningen aan de grenzen van Europa moeten Nederlandse en andere troepen snel kunnen reageren. Dit draagt bij aan een geloofwaardige afschrikking. 

25 EU lidstaten

Militaire Mobiliteit is een van de intussen 60 projecten van Permanent Structured Cooperation (PESCO), een samenwerkingsverband binnen de EU dat in 2017 startte. En waarin 25 EU-lidstaten nauwer met elkaar samenwerken op Defensiegebied.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Foto: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: