17 juli, 2024
BuitenlandVerkeersovertredingen binnen EU vaker bestraft

Verkeersovertredingen binnen EU vaker bestraft
V

Door uitwisseling van kentekengegevens tussen Europese landen op basis van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE) EU-richtlijn wordt de handhaving van verkeersregels verbeterd. Nederlandse automobilisten die in een ander Europees land bijvoorbeeld de maximum snelheid overtreden of door rood licht rijden, kunnen hierdoor straks vaker thuis een verkeersboete op de deurmat verwachten. Hetzelfde geldt voor andere EU-inwoners die in Nederland een verkeersovertreding begaan.

Bij verkeersovertredingen die worden geconstateerd door digitale handhavingsapparatuur, zoals te hard rijden en door rood licht rijden, wisselt Nederland al kentekengegevens uit met Duitsland, België en Zwitserland. Hierover heeft Nederland met deze drie landen al jaren bilaterale afspraken. Met de implementatie van de CBE-richtlijn per 7 november wordt de uitwisseling van kentekengegevens met meer EU-landen eenvoudiger.

Het Nederlandse kentekenregister bij de (Rijksdienst Wegverkeer) RDW is per 7 november gereed voor uitwisseling van kentekengegevens op basis van de EU-richtlijn. Op dit moment maken andere EU-landen ook werk van de technische aanpassingen om de uitwisseling van kentekengegevens mogelijk te maken. De uitwisseling kan beginnen zodra een ander land hiervoor gereed is. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken hebben aangegeven niet mee te doen.

Voor Nederland zijn België en Duitsland als directe buurlanden de belangrijkste landen om kentekengegevens mee uit te wisselen voor handhaving van verkeersregels en de verkeersveiligheid. Met deze landen is immers sprake van veel verkeer over en weer. Daarom zijn hierover in het verleden al afspraken gemaakt. Op basis van kentekenregistratie werden in 2012 op voertuigen met Belgische kentekens 224.998 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet Mulder en 283.262 op voertuigen met Duitse kentekens.

Voor Nederland is het vooral van belang om met andere EU-landen kentekens uit te wisselen, waarbij ook sprake is van veel verkeersdeelnemers uit die landen in Nederland. Daarbij is Nederland ervan afhankelijk in hoeverre deze landen ook klaar zijn voor uitwisseling van kentekengegevens. Op basis van een eerste steekproef en cijfers over staande houdingen van buitenlandse verkeersovertreders in Nederland komen een aantal landen als eerste in beeld. Zo heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in 2012 voor wat betreft staande houdingen in totaal 12.112 snelheidsovertredingen met een buitenlandse overtreder afgehandeld. Als Belgen en Duitsers buiten beschouwing worden gelaten, worden Polen (2.564), Fransen (534), Bulgaren (480), Roemenen (207) en Litouwen (196) het meeste staande gehouden door de politie vanwege snelheidsovertredingen. Van deze landen is bekend dat zij ook werk maken van technische aanpassingen om uitwisseling van kentekengegevens mogelijk te maken de komende tijd.

De CBE-richtlijn heeft betrekking op acht overtredingen:

  • rijden met een te hoge snelheid;
  • het niet dragen van een veiligheidsgordel;
  • niet stoppen voor een rood licht;
  • rijden onder invloed van drank;
  • rijden onder invloed van drugs;
  • het niet dragen van een veiligheidshelm;
  • het gebruiken van een verboden rijstrook;
  • het illegale gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatieapparaat tijdens het rijden.

 Bron: ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: