19 april, 2024
BuitenlandVeel te hoge verwachtingen van Afghanistan-missie.

Veel te hoge verwachtingen van Afghanistan-missie.
V

Bij de keuze om deel te nemen aan de Resolute Support-missie in Afghanistan was het kabinet te optimistisch over de gestelde doelstellingen. Dat concludeert de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Die nam de Nederlandse bijdrage aan de missie onder de loep. In een brief aan de Kamer op 17 april 2023 reageert het kabinet op de aanbevelingen uit deze evaluatie.

Missie van 2015 tot 2021

De NAVO-missie liep van 01-01-2015 tot 31-08-2021 en was gericht op het trainen, adviseren en assisteren van het Afghaanse leger en de politie. Dit om het land op termijn in staat te stellen zelf voor de eigen veiligheid te zorgen. De omvang van de Nederlandse bijdrage aan de missie was bescheiden en bestond uit de inzet van adviseurs waaronder 100 man militair en ondersteunend personeel.

Rooskleurige verwachtingen

IOB doet 9 aanbevelingen, waarvan het kabinet er 6 volledig onderschrijft en 3 ten dele. Het kabinet beaamt de te rooskleurige verwachtingen van Resolute Support. Een professioneel en zelfredzaam Afghaans veiligheidsapparaat bleek bij nader inzien niet haalbaar. Dat kwam onder meer door grote (politieke) beperkingen in het land. Daarnaast moet bij toekomstige inzet van trainings- en adviesmissies het doel meer realistisch zijn, vindt IOB. Het kabinet deelt die mening.

Beter monitoren

IOB stelt verder dat Nederland de missie tussentijds beter had moeten monitoren of evalueren. Het kabinet belooft te onderzoeken wat wel een doeltreffende aanpak kan zijn.

Minusma
IOB geeft in haar rapport ook adviezen over de uitzendduur van adviseurs, duidelijkheid over taakstelling en aansturing van adviseurs. Het kabinet neemt deze aanbevelingen ten dele over. Een aantal adviezen komt overeen met die uit een eerdere evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie Minusma. Volgens het kabinet zijn op een aantal terreinen al stappen gezet.

Tragische ontwikkelingen

Met het beëindigen van Resolute Support kwam een einde aan 20 jaar internationale militaire aanwezigheid in Afghanistan. “De snelle machtsovername van de Taliban in augustus 2021 en de tragische ontwikkelingen in het land (waaronder de moeizame evacuatie van Afghaans personeel die voor Nederland taken hadden uitgevoerd) sindsdien, werpen een forse schaduw over de missie”, aldus het kabinet.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: