21 juni, 2024
BuitenlandUitspraak Raad Van State Over Unierecht Oud-Nederlanders

Uitspraak Raad Van State Over Unierecht Oud-Nederlanders
U

Op 12 februari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak waarin de vraag centraal staat of het automatische verlies van het Nederlanderschap zoals omschreven in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in strijd is met het Unierecht. Dit geldt voor een specifieke groep oud-Nederlanders.

Consulaire bijstand
Bij het Unierecht gaat het bijvoorbeeld om het recht op vrij verkeer en verblijf binnen de EU, of consulaire bijstand  buiten de EU. U heeft daar recht op wanneer u de nationaliteit van één van de lidstaten van de EU heeft.

Nederlandse nationaliteit verloren
De uitspraak van de Raad van State is van belang voor oud-Nederlanders die volgens de huidige bepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren hebben en daarmee ook hun Unierechten.

Om welke oud-Nederlanders gaat het specifiek?
Wanneer een Nederlander meer dan tien jaar buiten Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten en de Europese Unie (EU) heeft gewoond kan hij of zij de Nederlandse nationaliteit automatisch hebben verloren. Bij de Raad van State staat in deze zaak het automatische verlies van de Nederlandse nationaliteit centraal voor de oud-Nederlanders die sinds 01-04-2003:

  • langer dan 10 jaar onafgebroken buiten Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten of de EU wonen;
  • in die tien jaar niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap;
  • en ook tijdens die gehele tien jaar over een andere niet-EU nationaliteit beschikten naast de Nederlandse.

Het verlies van het Nederlanderschap van een ouder op deze grond, kan er ook toe leiden dat diens minderjarige kinderen het Nederlanderschap verliezen.

Wat betekent de uitspraak voor deze groep?
Op dit moment wordt deze uitspraak van de Raad van State nader bestudeerd door de Rijksoverheid. De Rijksoverheid hecht er aan om een goed beeld te schetsen van de betekenis van deze uitspraak voor de genoemde groep oud-Nederlanders. Spoedig volgt meer informatie over de betekenis en gevolgen van deze uitspraak op www.rijksoverheid.nl   en www.nederlandwereldwijd.nl . Meer informatie over de uitspraak van de Raad van State, vindt u in het persbericht van de Raad van State.

Bron: Raad van State
Foto: Nederlandwereldwijd.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: