13 juli, 2024
BuitenlandSuriname en Nederland herstellen militaire samenwerking

Suriname en Nederland herstellen militaire samenwerking
S

Suriname en Nederland gaan weer militair samenwerken. Dat is de uitkomst van de gesprekken die minister Ank Bijleveld-Schouten op 8 april jl. voerde met haar Surinaamse collega Krishna Mathoera. Bijleveld was van 7 tot en met 10 april in Suriname op uitnodiging van de Surinaamse regering.

Koninklijke Militaire School

De ministers ondertekenden na afloop van de besprekingen een intentieverklaring. Daarin zegt Nederland onder meer ondersteuning toe bij de opleiding en training van het militaire kader van Suriname. De Nederlandse Defensie Academie en Koninklijke Militaire School worden hierbij betrokken.

Professionaliseren

Mathoera benadrukte het belang van samenwerking. “Zo kunnen we onze defensie professionaliseren. Zodat het veiligheid kan bieden en aan stabiliteit kan bijdragen.” Ook was ze optimistisch over de toekomst: “Wij staan achter deze verklaring en we zetten deze afspraken de komende periode om in concrete acties.”

Jungletraining

De Surinaamse minister bood aan om de jungletraining in Suriname weer te hervatten. Tot 2010 oefenden Nederlandse militairen regelmatig in het Surinaamse oerwoud, begeleid door het Surinaamse Nationale Leger. Bijleveld heeft hier positief op gereageerd en binnenkort worden de mogelijkheden verkend. Ook wordt bekeken in hoeverre Nederland technische assistentie kan bieden bij de organisatieontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht.

Bevestiging vriendschap

“De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan het herstel van onze relatie en bevestigen onze vriendschap”, aldus minister Bijleveld. “We maken hiermee een eerste stap en bekijken samen waar we deze samenwerking in de toekomst kunnen uitbreiden.”

Militaire muziek

Tenslotte vroeg Suriname om ondersteuning op het gebied van militaire muziek voor ceremonieel en protocollaire aangelegenheden. Bijleveld overhandigde tijdens haar bezoek muziekinstrumenten voor de Surinaamse militaire kapel. Verdere samenwerking wordt bekeken.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: