30 mei, 2024
BuitenlandStrategisch Kompas: op weg naar een meer zelfredzaam Europa

Strategisch Kompas: op weg naar een meer zelfredzaam Europa
S

De conceptversie van het zogenoemd Strategisch Kompas is een goede stap op weg naar een meer zelfredzaam Europa op het gebied van defensie en veiligheid. Dat schrijft het kabinet 10 december jl. aan de Kamer. Het concept Kompas wordt besproken op de Europese Raad van 16 december aanstaande.

EU

De EU neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid. Dat is wenselijk en nodig gezien de uitdagingen en bedreigingen waar Europa voor staat. Dat is ook wat internationale partners als de Verenigde Staten van de EU verwachten. Het draagt immers bij aan het meer in balans brengen van de trans-Atlantische veiligheidsrelatie.

Haalbare doelen

Het Strategisch Kompas geeft richting aan het veiligheids- en defensiebeleid van de EU voor de komende 5-10 jaar. Door duidelijke prioriteiten te stellen en concrete, haalbare doelen en maatregelen op gebied van crisismanagement, weerbaarheid, capaciteitsontwikkeling en partnerschappen.

Balans

Het kabinet is tevreden met de conceptversie van het Kompas dat Hoge Vertegenwoordiger Borrell op 9 november jl. aan de lidstaten presenteerde. Het strategiedocument heeft, zoals Nederland dat ook wenst, een goede balans gevonden tussen ambitie en realisme. Het kabinet steunt de voorstellen voor een snel inzetbare EU capaciteit, het versterken van onze weerbaarheid tegen hybride dreigingen (hybride toolbox), specialisatie en verdere intensivering van de samenwerking tussen de EU en de NAVO.

Vervolg

Het Strategisch Kompas werd op 15 november jl. besproken tijdens de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Daarbij waren de ministers Ben Knapen en Henk Kamp aanwezig. Na de bespreking door de Europese Raad op 16 december komt het nog ter tafel tijdens de informele RBZ van de ministers van Defensie op 12-13 januari 2022. Vervolgens wordt het Kompas op 21 maart 2022 vastgesteld. Dat gebeurt tijdens een gezamenlijke RBZ van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. De Europese Raad zal het Kompas dan op 24 maart 2022 bekrachtigen.

Zie ook

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: