23 juli, 2024
BuitenlandSER: Digitalisering in kaart

SER: Digitalisering in kaart
S

De eerste stappen naar een digitaal Europa

Hoe staan de lidstaten van de Europese Unie ervoor op het gebied van digitalisering? Die inzichten brengt de SER in de nieuwste versie van de interactieve landkaart van digitalisering in de Europese Unie. De gegevens zijn afkomstig uit een rapport over de staat van het digitale decennium (DDPP), dat de Europese Commissie op 27 september 2023 publiceerde.

Terugkoppeling

Het rapport is een terugkoppeling van het EU-beleidsprogramma voor het digitale decennium. Het DDPP-beleid werd op 9 januari 2023 aangenomen met als doel om de digitale transitie van de Europese Unie te stimuleren en in goede banen te leiden. Zo geeft het invulling aan één van de zes prioriteiten van de Europese Commissie: een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Het rapport geeft tussentijdse statistieken over het beleid weer, en doet beleidsaanbevelingen aan de lidstaten.

Interactief
De SER heeft een samenvatting van de cijfers uit het rapport gemaakt. Bekijk deze via de interactieve landkaart.
Klik hier

Het digitale decennium: wat is het?

De Europese Commissie noemt het huidige decennium het digitale decennium. Doel hierin is dat Europese landen de komende jaren op grote schaal digitaliseren. Zo blijft de unie competitief en behoudt het haar verdienvermogen. De Commissie is ervan overtuigd dat dit alleen succesvol kan gebeuren als de gehele samenleving mee digitaliseert. Daarom is het beleid gebaseerd op vier pijlers:

  1. Digitale vaardigheden;
  2. Digitale infrastructuur;
  3. Digitale transformatie van bedrijven; en
  4. Digitale openbare- en overheidsdiensten

Deze vier beleidsterreinen raken verschillende delen van de samenleving. Voor een succesvolle digitale transitie, zo stelt de Commissie, is verandering op al deze pijlers nodig. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet vergaand digitaliseren als de digitale vaardigheden van de inwoners van het land achterblijven.

DESI-Index

De Europese Commissie houdt in de gaten hoe het in de lidstaten gesteld is met de digitalisering door te monitoren op bovenstaande pijlers. Dit doet zij middels de DESI-Index (Digital Economy and Society Index). De DESI-Index bestaat al langer als meetinstrument voor digitalisering, maar nu is het ook opgenomen in het beleid voor het digitale decennium. Over de index heeft de SER al eerder gepubliceerd, en aan de hand hiervan wordt ieder jaar de interactieve kaart van Europa gepubliceerd. Deze indicatoren vormen de basis van verschillende doelen die de Europese Commissie voor het digitale decennium heeft gesteld. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld dat in 2030 80% van de mensen in de Europese Unie beschikken over digitale basisvaardigheden (nu is dit gemiddeld 54%).

Nederland in Europees perspectief

Het rapport specifiek voor Nederland geeft een interessant perspectief op de digitalisering van Nederland. Nederland is historisch gezien een koploper op het gebied van digitalisering, aldus de Commissie. Vorig jaar schreef de SER over de Nederlandse scores in de DESI-Index: “Op papier staat Nederland er prima voor. Maar we mogen niet achteroverleunen.” De boodschap van de Europese Commissie van dit jaar doet hieraan terugdenken. Nederland heeft een sterke uitgangspositie, zeker in Europees opzicht: zo heeft bijvoorbeeld 79% van de Nederlanders digitale basisvaardigheden. Dit is slechts één procentpunt verwijderd van het doel voor 2030. Maar om deze positie te behouden moet Nederland de ingezette koers wel blijven doorzetten. Ook op het gebied van de digitale infrastructuur valt er nog terrein te winnen, vooral als het gaat om de internetsnelheid van huishoudens. Zowel Nederland als de andere EU-lidstaten moeten zich dus blijven inspannen om de doelen van het digitale decennium te behalen.

Tekst: EU / SER / Redactie ODB
Afbeelding: EU / SER / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: