16 juni, 2024
BuitenlandSchrikbarend veel Belgische militairen plegen zelfmoord

Schrikbarend veel Belgische militairen plegen zelfmoord
S

Het aantal Belgische militairen dat zelfmoord pleegt ligt schrikbarend hoog. ‘Het Belgische leger is zijn belofte om werk te maken van een degelijke preventie op zelfdoding niet nagekomen‘, aldus gewezen arbeidsinspecteur van Defensie dokter Marc Lemmens.

In de afgelopen vijf jaar hebben volgens officiële cijfers 68 militairen van het Belgisch leger zelfmoord gepleegd. In vergelijking met de gemiddelde mannelijke bevolking in ons land is dat veel, schrijft de Artsenkrant. Daarnaast is ook het aantal kankergevallen bij militairen en ex-militairen alarmerend te noemen.

Het aantal zelfdodingen in het Belgisch leger ligt schrikbarend hoog. In 2009 waren er 12 gevallen, in 2010 ging het om 19 personen, 14 personen in 2011, 13 in 2012 en 10 in 2013. Dit percentage ligt heel wat hoger dan bij de gemiddelde mannelijke bevolking. 31,75 op 100.000 tegenover minder dan 30 op 100.000, aldus de Artsenkrant.”Het Belgische leger is zijn belofte om werk te maken van preventie voor zelfdoding, niet nagekomen“, zegt gewezen arbeidsinspecteur van Defensie dokter Marc Lemmens. In een brief gericht aan de redactie van Artsenkrant schrijft hij: “Al in 2009 heb ik, zowel mondeling als schriftelijk, aangedrongen om de commissie voor de preventie van zelfdoding te reactiveren. Het leger toonde evenwel geen interesse en heeft door de afwezigheid van adequate preventiemaatregelen niet kunnen verhinderen dat een zeventigtal militairen zelfmoord heeft gepleegd.” Ook het aantal kankergevallen bij Belgische militairen ligt volgens Lemmens te hoog. “Tijdens missies kunnen militairen blootgesteld worden aan schadelijke stoffen zonder dat op voorhand een risicoanalyse werd gemaakt“, zo citeert Artsenkrant hem.

Omdat kanker zich in vele gevallen pas vele jaren later manifesteert is het noodzakelijk om alle militairen en ex-militairen die missies hebben uitgevoerd in risicovolle gebieden medisch te blijven opvolgen.

In Nederland wordt de laatste 20 jaar wel meer aandacht gegeven zo worden militairen vanaf de uitzendingen in Afghanistan. Toch kan het voorkomen dat familie of de persoon in kwestie geen ondersteuning wil vanuit Defensie. Dan heeft de ODB een mogelijkheid om via DOeN BV hulpverlening in gang te zetten voor meer informatie.

Bron: Artsenkrant/M.Lemmens/Knack.be/belga

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: