29 september, 2023
BuitenlandRecordvangst drugs Caribisch gebied

Recordvangst drugs Caribisch gebied
R

De Kustwacht Caribisch gebied onderschepte vorig jaar met verschillende partners bijna 35 ton aan drugs. Nog nooit werd in de regio in 1 jaar tijd zoveel contrabande van de markt gehaald. Een verbeterde informatiepositie is hier een belangrijke oorzaak van. Dat staat in het jaarverslag, dat minister Kajsa Ollongren 17 mei 2023 naar de Tweede Kamer stuurde.

US Coast Guard

Vorig jaar werd 29.274 kilo cocaïne onderschept. Daarnaast is in dezelfde periode nog eens 5.116 kilo marihuana buitgemaakt. Dat deed de Kustwacht samen met onder meer de US Coast Guard en mede dankzij de inzet van het stationsschip van Defensie.

Covid 19

De stijging ten opzichte van 2021 is fors. Toen ging het in totaal nog om bijna 10.00 kilo. De Kustwacht schrijft die stijging toe aan meerdere zaken. Zo speelde Covid-19, en de daarmee gepaard gaande verminderde inzetbaarheid, in 2021 een grotere rol. Dat jaar was Defensie bovendien niet permanent met een stationsschip in de regio actief. In 2022 was dat het hele jaar wel het geval. Verder was er voor de kustwacht meer en betere informatie beschikbaar. Ook was er sprake van intensieve samenwerking met partners.

Illegalen

Net als bij de drugsvangsten is ten opzichte van 2021 een toename te zien bij het aantal aangetroffen ongedocumenteerden en illegale vuurwapens. De Kustwacht redde daarnaast 598 mensen in 2022 tegenover 53 een jaar eerder. Ook bij deze aspecten wordt de verbeterde informatiepositie als een voorname reden van de stijging gezien.

Vaak in het nieuws

In het jaarverslag staat verder dat de Kustwacht Caribisch gebied in 2022 veel aandacht had voor integriteit, communicatie en veiligheid en milieu. Een veilige werkomgeving is van wezenlijk belang voor de Kustwacht, zowel op fysiek als sociaal vlak. Actief communicatiebeleid is ook vereist voor een organisatie die vaak in het nieuws is. Ten slotte is er nog gewerkt aan de inzetbaarheid van het personeel.

Downloads

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: BUZA / MinDef / Redactie ODB

Gerelateerd: