25 februari, 2024
BuitenlandNL - DE intensiveren politie samenwerking

NL – DE intensiveren politie samenwerking
N

De samenwerking tussen de Nederlandse en de Duitse politie wordt verder geïntensiveerd. Dat hebben minister Opstelten en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken De Maizière afgesproken tijdens een ontmoeting in Berlijn. Het gaat dan vooral om verdere samenwerking in de aanpak van grensoverschrijdende drugshandel en mobiele bendes. Duitsland voert al jaren de lijst aan van landen met sterkste criminele banden met Nederland. Zo is ongeveer een kwart van alle rechtshulpverzoeken van Nederland wereldwijd tussen Nederland en Duitsland.

Tachtig procent van de in Nederland gekweekte hennep wordt geëxporteerd naar het buitenland. De aanpak van drugshandel in de grensstreek is daarom van groot belang. De ministers willen daarom het aantal Joint Investigation Teams verder opvoeren. Ook kan gedacht worden aan het detacheren van Duitse politiemensen bij de Nederlandse politie. Momenteel is er al wel een Nederlandse politieman gestationeerd bij het Duitse Landeskriminalambt (LKA). In februari kwam Opstelten al met zijn Franse en Belgische collega’s overeen de gezamenlijke bestrijding van grensoverschrijdende drugshandel verder op te voeren.

Mobiele bendes zijn zowel  in Duitsland als in Nederland verantwoordelijk voor series diefstallen en woninginbraken. Door het grensoverschrijdende karakter ervan is een gezamenlijke aanpak dan ook noodzakelijk. Minister Opstelten en De Maizière spraken dan ook af de informatie-uitwisseling op dit punt verder te verbeteren, onder andere via de afvaardigingen van beide landen bij Europol. In operationele zin kwamen de ministers overeen de mogelijkheden te onderzoeken het Nederlandse donkere dagen offensief en de Duitse tegenhanger hiervan aan elkaar te verbinden. Hiermee wordt ingezet op intensievere, grensoverschrijdende controles  in die periodes van het jaar wanneer de meeste inbraken en overvallen plaatsvinden.

Om bovenstaande afspraken nader uit te werken hebben de ministers een Nederlands-Duitse werkgroep ingesteld die zich specifiek gaat bezighouden met de aanpak van grensoverschrijdende drugshandel en mobiele bendes.

Bron: Ministerie van Veiligheid

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: