30 mei, 2024
BuitenlandNieuw peloton tegen drones dreiging traint in Roemenië

Nieuw peloton tegen drones dreiging traint in Roemenië
N

Om eenheden tegen drones te beschermen, is er bij de landmacht sinds enige tijd een nieuwe eenheid: het Counter Unmanned Aircraft Systems-peloton. Het kortweg C-UAS-peloton bevindt zich momenteel 4,5 maand in Roemenië, daarvan zit de eerste er bijna op.

C-AUS

Het C-UAS-peloton zit in het Zuid-Europese land om het werken te velde onder de knie te krijgen. Daarvoor ontbreekt in Nederland de tijd doordat de kleine eenheid het afgelopen jaar veelvuldig tegen drones is ingezet. “We hebben ervaring met Nationale Operaties”, begint pelotonscommandant tweede luitenant Bryan. “Zo waren we onder meer tijdens Prinsjesdag en Koningsdag actief. Om te velde eenheden te beschermen, trainen we momenteel in Oost-Europa. 1 groep bleef in Nederland voor eventuele bijstand aan politie en andere overheidsinstanties.”   

Uitgediept

Het peloton streeft ernaar bij terugkeer naar Nederland een concept voor het zogenoemde ‘groene’ optreden te hebben. Inmiddels is er een eerste opzet. Daarin staat hoe het detecteren en bestrijden van drones zou kunnen. Maar ook hoe je met het peloton een stelling betrekt. Hoe je camoufleert, colonne rijdt en hoe de nabij-beveiliging er uit moet zien. Om dit te trainen, is het oefenterrein bij het gehucht Cincu bij uitstek geschikt. Met dank aan de aanwezige Roemeense en Nederlandse troepen. Laatgenoemde zijn hier vanwege de oorlog in Oekraïne.

Onder de knie

Voor het detecteren en bestrijden van drones beschikt het peloton over een combinatie van Squire radars en dag- en nachtcamera’s. Ook is er de Skywall. Dit apparaat maakt het mogelijk drones tot op 150 meter met een net van 3 bij 3 te vangen. Dat kunstje heeft de zogenoemde bestrijdingsgroep inmiddels aardig onder de knie. Bij herhaling werden de afgelopen weken drones naar beneden gehaald. Maar of dit systeem voor het bestrijden van alle typen dronedreigingen uitkomst biedt…

Toolbox

Volgens opvolgend pelotonscommandant wachtmeester-1 Robin heeft de eenheid in de nabije toekomst een toolbox nodig met meerdere middelen. “De drone waarmee iets over een gevangenismuur wordt gedropt, is anders dan het type waarmee je troepen kunt aanvallen. Andere inzet, andere middelen. Ook op het gebied van drones gaat de techniek steeds verder.”                                  

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto:  MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: