23 juni, 2024
BuitenlandNederland en Noorwegen Gaan Samenwerken in Ruimtevaart

Nederland en Noorwegen Gaan Samenwerken in Ruimtevaart
N

Nederland en Noorwegen gaan wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van ruimtevaart. Het gaat daarbij om aspecten die relevant zijn voor militair optreden.

De focus ligt op het ontwerpen van een ‘space demonstrator’ in de vorm van een kleine satelliet. Defensie toont op deze manier ook dat ze in internationaal verband een strategische niche-capaciteit kan ontwikkelen. De combinatie van kennis en ervaring in beide landen zorgt voor een aanzienlijke verrijking. Noorwegen lanceerde al 2 satellieten en heeft een 3e in voorbereiding. De luchtmacht heeft het nano-satellietprogramma.

Het project valt onder de Strategice Mutual Assistance in Research and Technology (SMART)-overeenkomst die Nederland en Noorwegen enige jaren terug sloten. Die behelst de samenwerking op strategisch belangrijke onderzoeksterreinen.

Betrokken partijen voor het ruimtevaartonderzoek zijn het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, TNO, de commando’s zee- en luchtstrijdkrachten en de Kustwacht. Aan Noorse zijde zijn dat het ministerie van Defensie en de defensieonderzoeksinstelling FFI.

Bron Mindef

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: