23 juni, 2024
BuitenlandNederlanders op de vlucht voor coronavirus opgevangen door defensie

Nederlanders op de vlucht voor coronavirus opgevangen door defensie
N

Defensie huisvest een groep Nederlanders die begeleid is teruggekeerd uit de provincie Hubei in China vanwege het coronavirus. Het gaat om 15 Nederlanders en 2 Chinese gezinsleden die dit weekend in Frankrijk arriveerden.

Huis ter Heide
Na een tussenstop in België reisden de Nederlanders per bus verder naar Vliegbasis Eindhoven. Hier is iedereen nogmaals gecontroleerd en vervolgens naar de Defensielocatie Huis ter Heide gebracht.Ook zijn alle passagiers voor vertrek op 3 februari zowel in China als in Frankrijk verschillende keren gecheckt op ziekteverschijnselen. Iedereen is ‘fit to fly’ verklaard: er zijn geen symptomen van besmetting vastgesteld.

Toezicht GGD
Voor de reizigers gelden preventieve quarantainemaatregelen. Dit kan zijn in de eigen thuissituatie, maar ook in de centrale opvanglocatie. De uitvoering van de quarantaine staat onder toezicht van de GGD.

Geen tekenen van besmetting
Hoewel de reizigers niet ziek zijn en geen tekenen van besmetting tonen, neemt Defensie preventieve maatregelen op de betreffende locatie. Voor het Defensiepersoneel was er de dag van aankomst 3 februari een voorlichtingsbijeenkomst.

Het coronavirus
Mensen besmet met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt, is niet goed bekend. De World Health Organisation (WHO) en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart.

Meer informatie
Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Bron: Mindef
Foto: AVDD / YouTube / Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: