16 april, 2024
BuitenlandNederland zet in op eigen satellietcapaciteit

Nederland zet in op eigen satellietcapaciteit
N

Defensie maakt voor haar inzet steeds meer gebruik van de ruimte. Satellieten en satellietsystemen zijn daarin een belangrijk onderdeel. Om minder afhankelijk te zijn gaat Nederland met Europese en NAVO-partners eigen satellietcapaciteiten ontwikkelen. Daarmee profileert ons land zich als een relevante partner in het ruimtedomein om mee samen te werken. Dit meldt staatssecretaris Christophe van der Maat  5 juni 2023 in een brief aan de Tweede Kamer.

Navigatie, communicatie, observatie

Succesvol optreden van de krijgsmacht hangt meer en meer af van data en informatie vanuit de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan navigatie, positie- en tijdsbepaling, communicatie en observatie. Door de eigen informatiepositie te versterken wordt Nederland minder afhankelijk van coalitiepartners en/of commerciële partijen. De krijgsmacht kan dan effectief optreden en in bondgenootschappelijk verband meedoen als samenwerkingspartner.

Innovatieve sensor

De satellietcapaciteiten die Nederland gaat ontwikkelen, sluiten aan bij de eigen behoefte en bij die van de coalitiepartners. Een daarvan is een innovatieve sensor die vanuit de ruimte beelden van de aarde genereert. Hiermee kan Defensie onder andere terreinanalyses doen. Zo is de begaanbaarheid van gebieden in kaart gebracht voordat de krijgsmacht wordt ingezet. Ook kan de sensor camouflagemiddelen detecteren en objecten, vaartuigen, voertuigen en vliegtuigen automatisch classificeren en identificeren.

Kleine satellieten

Daarnaast gaat Nederland constellaties van kleine satellieten ontwikkelen en in gebruik nemen. Die satellieten werken gezamenlijk aan een informatiebehoefte. Ze hebben specifieke capaciteiten, zoals de hier boven genoemde innovatieve sensor.

Goedkoop

De kleinere satellieten zijn goedkoper dan grote satellieten, waardoor Defensie er meer kan lanceren. Hierdoor verbetert de dekking. Ook is een constellatie minder kwetsbaar dan een enkele satelliet. Door de korte productietijd en levensduur kunnen nieuwe technieken snel meegenomen worden in de verdere ontwikkeling. Zo kan Nederland snel beschikken over nieuwe technieken in de ruimte.

Lasercommunicatie

Een andere capaciteit is lasercommunicatie. Daarmee worden gegevens van een satelliet niet met radiosignalen, maar via laserlicht naar de aarde verstuurd. Hiermee kan Defensie meer data tegelijk versturen. Daarnaast is het moeilijker af te luisteren en daarmee veiliger voor het optreden van de krijgsmacht.

Samenwerking

Defensie wil bij de opbouw van operationele satellietcapaciteit zoveel mogelijk oplopen met Europese en NAVO-bondgenoten en commerciële partijen. Daarnaast sluit ze aan bij al bestaande initiatieven. Hierbij werkt ze nauw samen met kennisinstituten zoals TNO en NLR. Ook streeft de krijgsmacht naar veel samenwerking met hoogwaardige Nederlandse industrie.

Gewilde partner

Defensie streeft ernaar om in 2025 te beschikken over een initiële operationele satellietcapaciteit. Daarnaast wil ze in 2029 verschillende capaciteiten hebben om internationaal een betrouwbare en gewilde partner in het ruimtedomein te worden.

De Defensie Ruimte Agenda beschrijft hoe Defensie zich de komende jaren in het ruimtedomein wil ontwikkelen.

Afbeelding: Spacex / MinDef / Redactie ODB 

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: