31 mei, 2024
BuitenlandNederland presenteert toekomst visie bij informele EU-Raad in Brest

Nederland presenteert toekomst visie bij informele EU-Raad in Brest
N

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne, het Strategisch Kompas en een nieuwe ruimtestrategie bij de Europese Unie (EU). Onder meer deze actuele vraagstukken stonden op de agenda van de informele EU-Raad van ministers van Defensie. Die was afgelopen 13 en 14 januari 2022 in het Franse Brest. Als minister van Defensie was het voor Kajsa Ollongren haar eerste informele EU Raad. Ze kwam daar met een ambitieuze Nederlandse inzet.

3 miljard erbij

Ollongren meldde dat het nieuwe Nederlandse kabinet structureel € 3 miljard meer in Defensie gaat investeren. Verder wees ze erop dat Nederland een pro-Europese koers zal varen en vooruitgang wil boeken op het gebied van defensiebeleid binnen de Europese Unie. De minister noemde een sterkere samenwerking bij gezamenlijke missies en oefeningen als voorbeeld. Ook wil Nederland een actievere rol spelen bij de ontwikkeling van defensiecapaciteiten in Europa.

“Eén van mijn prioriteiten”

Ollongren: “De wereld om ons heen wordt onveiliger. Daarom hebben we naast de NAVO ook een sterk Europa nodig. Door samen te werken aan een EU-defensieplan verbeteren we onze gezamenlijke veiligheid. Als nieuwe minister voor Defensie is dat één van mijn prioriteiten.”

Ambities en doelen

De minister verwelkomde dan ook de nieuwe conceptversie van het EU Strategisch Kompas, dat goed aansluit bij de Nederlandse inzet. In het Kompas staan de ambities en concrete doelen voor het EU-defensiebeleid voor de komende 5 tot 10 jaar. De ministers zullen het document vaststellen tijdens hun formele bijeenkomst op 21 maart in Brussel.

Zorgen om Oekraïne

Over Rusland en Oekraïne waren de EU-ministers van Defensie eensgezind. Er zijn grote zorgen over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Nederland pleit voor het vinden van een diplomatieke oplossing en wil dat Rusland een heldere boodschap krijgt. Dat is dat agressief optreden tot verzwaarde sancties zal leiden. Het is volgens de minister een goede zaak dat de NAVO en de EU gezamenlijk optrekken richting Rusland. Het was voor de afstemming tussen beide organisaties dan ook zeer nuttig dat secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg aan deze EU-bespreking deelnam. 

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: