17 juli, 2024
BuitenlandNederland Langer In Zuid-Sudan

Nederland Langer In Zuid-Sudan
N

De ministerraad heeft ingestemd met verlenging van de Nederlandse deelname aan de VN-missie UNMISS in Zuid-Sudan met een jaar. Nederland doet sinds het begin van de missie in 2011 mee aan UNMISS. In dat jaar werd het Afrikaanse land onafhankelijk. Eind 2013 brak een gewelddadig conflict uit in Zuid-Sudan. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht.

De rol van UNMISS is het beschermen van de bevolking. Op dit moment nemen negen Nederlanders deel aan de missie. Dat aantal wordt voorlopig teruggebracht naar zeven: zes stafofficieren op het hoofdkwartier van UNMISS in Juba en een civiele politiefunctionaris. Mogelijk neemt het aantal politiefunctionarissen later nog toe, tot maximaal vijftien.

Ondanks het vredesakkoord dat in augustus 2015 werd ondertekend, blijft de situatie in Zuid-Sudan alarmerend. In bepaalde gebieden vinden nog steeds gewelddadigheden plaats en het land telt 6 miljoen hulpbehoevenden, onder wie 1,6 miljoen ontheemden die nog niet naar huis durven terug te keren.

Nederland is in Zuid-Sudan ook actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Bron: ministerraad

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: