23 juni, 2024
BuitenlandNederland en Israël zetten uitwisseling van kennis voort

Nederland en Israël zetten uitwisseling van kennis voort
N

In Tel Aviv zijn afgelopen woensdag 13 oktober 2021 afspraken gemaakt over de toekomst van de defensiesamenwerking tussen Nederland en Israël. Daarbij is een Memorandum of Understanding (MoU) getekend dat het raamwerk vormt voor die samenwerking. Dit gebeurde tijdens de bilaterale gesprekken die Defensie jaarlijks met Israël voert.

Internationaal netwerk

De defensiesamenwerking tussen Nederland en Israël is vooral gericht op kennisuitwisseling. Nederland maakt wereldwijd afspraken met landen over de aard en reikwijdte van militaire samenwerking en het delen van kennis. Op deze manier draagt het internationale netwerk van Defensie bij aan de versterking en innovatie van de Nederlandse krijgsmacht.

SOFA

Gelijktijdig is een Status of Forces Agreement (SOFA) ondertekend, dat de juridische status regelt van militairen die op het grondgebied van de wederpartij verblijven, zoals bij militaire missies.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: UnSplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: