12 juni, 2024
BuitenlandNAVO-Ministers Willen Versterking Oostflank

NAVO-Ministers Willen Versterking Oostflank
N

Defensie ministers van de NAVO hebben zich woensdag 10 februari jl. akkoord verklaard over het versterken van de alliantie in het oosten, als antwoord op de agressieve militaire houding van Rusland. Hoe de forsere militaire aanwezigheid er zou moeten uitzien, is nu nog voer voor de militaire planners op Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons (Be) en de betrokken landen.

De diplomatieke relatie tussen Rusland en de NAVO zit sinds de Koude Oorlog een kwarteeuw (1989) geleden afliep op een absoluut dieptepunt. De houding van Moskou in het oosten van Oekraïne en de annexatie van de Krim maakten dat het bondgenootschap al een reeks maatregelen trof om de oostelijke lidstaten gerust te stellen.

Door de nieuwe principiële beslissing van afgelopen woensdag schakelt de NAVO opnieuw een versnelling hoger.  Doel is de uitbouw van een ‘multinationale’ troepenmacht, met de optie om die op heel korte termijn fors uit te breiden als de situatie verder zou gaan escaleren. Om dat mogelijk te maken zal ook in de nodige infrastructuur en logistiek worden voorzien, zoals het reactiveren van Eygelshoven in Limburg.

Met name het multinationale aspect is erg belangrijk voor Stoltenberg. Het stuurt in zijn ogen immers het duidelijke signaal van ‘één voor allen, allen voor één’. De precieze details – inclusief getalsterkte en wapentuig – moeten nog door de planners worden uitgeplozen. De uitkomst wordt verwacht op de grote NAVO-top op 8 en 9 juli in Warschau (Pl).

Volgens welingelichte bronnen zou het kunnen gaan om het plaatsen van duizenden troepen in de oostelijke lidstaten. Door de troepenmacht beperkt te houden, zou de NAVO flexibeler kunnen inspelen op de veranderende veiligheidssituatie, aldus Stoltenberg.

Door deze militaire eenheden continu te laten roteren, zou de NAVO willen vermijden dat ze gelijk de stempel van ‘permanente troepenmacht’ krijgen. Dat zou immers een inbreuk zijn op de afspraken die de NAVO en Rusland in de jaren na de Koude Oorlog maakten over hun militaire aanwezigheid in Oost-Europa.

Moskou op zijn beurt beschuldigt de NAVO er niettemin van de Russische dreiging op te blazen als excuus om actiever te worden in het oosten. Allebei beschuldigen ze elkaar er ook van de situatie in de regio verder te destabiliseren. De politieke lijnen blijven in elk geval wel open. Stoltenberg  ontmoet minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dit weekend vooruitlopend op de veiligheidstop in München later dit jaar.

De VS wacht intussen niet op de NAVO-plannen en werkt volop aan een verdubbeling van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. Het budget wordt verviervoudigd tot 3,4 miljard dollar en zware wapens en materieel wordt opnieuw gepositioneerd op een aantal basissen (waaronder Nederland ) in West-Europa.

Bron: NAVO
Foto: NAVO/OTAN

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: