21 juni, 2024
BuitenlandMilitaire samenwerking Nederland – Suriname krijgt steeds meer vorm

Militaire samenwerking Nederland – Suriname krijgt steeds meer vorm
M

Nederland en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van Defensie. Zo wisselen beide landen kennis uit over opleiden en trainen. Het zijn gevolgen van een in april getekende intentieverklaring. Dat het niet bij goede voornemens is gebleven blijkt met de eerste concrete actie op het gebied van militaire samenwerking. Surinaamse militairen zijn momenteel aan de slag in Caribisch Gebied.

SNL

Het gaat om 2 uitwisselingsofficieren van het Surinaams Nationaal Leger (SNL), dat ook een marinecomponent heeft. Het duo maakt vanaf Curaçao kennis met taken en manieren van opereren door de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch Gebied.

Jaguar

Ervaringen worden onder meer opgedaan aan boord van het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan en de kustwachtcutter Jaguar. Een Surinaamse militair arts neemt deel aan een 2 weken durende internationale cursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie aan het UMC Amsterdam. Dat gebeurt op uitnodiging van Defensie

Surinaamse kustwacht

Naast de opleidingsactiviteiten en uitwisseling, staat samenwerking bij de organisatieontwikkeling van het SNL en de Surinaamse kustwacht op de agenda. Dat geldt ook op het gebied van militaire muziek voor ceremonieel en protocollaire aangelegenheden.

Banden met Suriname

Nederland en Suriname halen niet alleen op defensiegebied de banden aan. Ook op diplomatiek vlak is de relatie versterkt. Dat gebeurt sinds het aantreden van president Santokhi vorig jaar.

In juni hielp Nederland al om coronapatiënten in Suriname te kunnen behandelen. Daarvoor stelde Defensie militaire zuurstofcontainers beschikbaar om ter plaatse medicinale zuurstof te maken.

Tekst: Mindef
Foto: AVDD / jacqueline macou via Pixabay 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: