14 april, 2024
BuitenlandKustwacht Caribisch gebied gaat uitbreiden

Kustwacht Caribisch gebied gaat uitbreiden
<

De Kustwacht in het Caribisch gebied gaat groeien. Met meer personeel ontwikkelt de organisatie zich tot een 24/7 opererende instantie. Dat staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied. Minister van Defensie Kajsa Ollongren stuurde het vrijdag 27 januari naar de Kamer. 

Personele groei

De Kustwacht groeit de komende jaren naar verwachting van ongeveer 250 medewerkers met tientallen voltijdbanen. De nieuwe medewerkers worden voornamelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met de personele groei versterkt de Kustwacht onder meer het grenstoezicht. Daarnaast investeert de organisatie komend jaar in nieuw en bestaand materieel.

4 maal de BENELUX

De Kustwacht is een belangrijke schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Kustwacht opereert in samenwerking met lokale, regionale en internationale partners (zoals de Verenigde Staten, Colombia en het Verenigd Koninkrijk), wat cruciaal is voor inzet in het maritieme domein. Een flink domein: het werkgebied rond en op de Boven- en Benedenwindse eilanden beslaat circa 300.000 vierkante kilometer, bijna 4 keer de grootte van het Benelux-grondgebied.

Breed takenpakket

De organisatie is naast dienstverlening, zoals search and rescue, verantwoordelijk voor opsporings- en toezichthoudende taken in het Caribisch gebied. Hierbij valt te denken aan algemene politietaken, terrorismebestrijding en grensbewaking. Ook het bestrijden van mensensmokkel, mensenhandel en irreguliere immigratie vallen onder hun werkzaamheden. Vooral in de drugsbestrijding was de Kustwacht afgelopen jaar uitzonderlijk succesvol, met in totaal bijna 35.000 kilo onderschepte contrabande. Dat maakt dat de organisatie een belangrijke rol speelt in de strijd tegen internationale ondermijning.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: MinDef / Kustwacht NA&A / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: