30 mei, 2024
BuitenlandKalifaat de  Islamitische Staat

Kalifaat de  Islamitische Staat
K

De soennitische jihadi’s van de ‘Islamitische Staat’ (IS) veroveren hele gebieden in Syrië en Irak. Wie zijn deze rebellen eigenlijk, die zelfs voor een terreurorganisatie als Al-Qaeda te ver gaan? Aan de opmars van IS, voorheen Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) , gaat een lange geschiedenis vooraf.

Nadat de Amerikaans-Britse invasie van 2003 onder president Bush jr. de gehele staatsstructuur en militaire macht van Irak had geëlimineerd, kregen de invasietroepen aanvankelijk vooral af te rekenen met groepen zoals ‘Al-Qaeda in Irak’, een soennitische onderafdeling van het wereldwijde netwerk van Osama bin Laden.

Voor de Iraakse burgeroorlog die daarna volgde, veelal onder leiding van ontslagen militairen van Saddam Hoessein (soenniet), werd slechts gedeeltelijk een oplossing gevonden toen de VS en de “democratisch” gekozen Iraakse premier, Nouri al-Maliki (een sjiiet), de hand reikten naar soennitische stammen in de provincie Anbar, die met hun ‘ontwaken’ de sjiitische extremisten klein kregen.

Wat vandaag aan terreur plaatsvindt is nog altijd een voortzetting van een ondergrondse oorlog die in 2003 is begonnen. Voor de verschillende breuklijnen, t.w. nationalisten/religieuze extremisten, sjiieten/soennieten/Koerden, pro-westerse/pro-Iraanse kampen, is sinds 2003 nooit naar een bevredigende oplossing gezocht.

‘Al-Qaeda in Irak’ ging opnieuw in opmars toen in buurland Syrië de vreedzame revolutie uitmondde in een burgeroorlog. Onder de naam ‘Islamistische Staat van Irak en de Levant’ raakte deze groepering al snel bekend om zijn bloedige optreden. De terreurorganisatie heeft tot doel een islamitisch kalifaat (een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed) te stichten in Syrië en Irak, gebaseerd op de traditionele waarden van profeet Mohammed, met de sharia als basis van het rechtssysteem.

In juni riep de terreurbeweging een kalifaat uit onder leiding van Abu Bakr al-Baghdadi (kalief),

Tarkhan Batirashvili (leider van strijders uit de Kaukasus) en Abu Mohammad al-Adnani (woordvoerder in de gebieden die het controleert). Ze veranderde haar naam in Islamitische Staat (IS). De terreur van de IS is een dagelijks  toneel van onthoofdingen, martelingen en religieus extremisme, zodat de groep nu ook in Syrië massaal wordt bestreden door de andere meer gematigde rebellengroepen. Buitenlandse jihadi’s, zoals uit België en Nederland, nemen deel aan dit barbaarse geweld.

Zelfs ‘Al-Qaeda-centraal’ brak met IS. Maar in diezelfde periode heeft ISIS zijn territorium over de grens met Irak uitgebreid, profiterend van de politieke chaos in beide landen. Het gebied dat nu in Syrië en Irak door IS wordt gecontroleerd, ziet eruit als de kaart van Nederland, alleen dan drie keer zo groot.

In de recente geschiedenis is IS de meest ‘succesvolle’ jihadistische groepering ter wereld, in termen van de grootte van hun territorium en militaire capaciteiten – en dat alles in de nabijheid van grote olievelden, opererend aan de grenzen van Navo-lidstaat Turkije en nabij de poorten van Europa (waar nog altijd Nederlandse militairen verblijven). Vrijdag 8 augustus jl. startte de VS een reeks luchtaanvallen op versterkingen en troepen van de IS om vluchtelingen van etnische minderheden te beschermen en de opmars van de beweging te stoppen. De VS dropten ook hulpgoederen t.b.v. de duizenden vluchtelingen in het noorden van Irak. Een aantal landen is voornemens hulp te leveren aan de slachtoffers van dit geweld en wapens te leveren om de opmars van IS een halt toe te roepen.

Bron:De Standaard
door llo

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: