17 juli, 2024
BuitenlandJoint Expeditionary Force aan de slag in Joint Protector

Joint Expeditionary Force aan de slag in Joint Protector
J

De Nederlandse krijgsmacht traint eind september begin oktober voor het eerst grootschalig met de Joint Expeditionary Force (JEF). Dit militaire samenwerkingsverband van 10 landen bestaat sinds 2018, maar geniet nog weinig bekendheid. Dat verandert wellicht nu 500 deelnemers tijdens oefening Joint Protector in Zweden weerstand moeten bieden aan hybride dreigingen. Denk aan de verspreiding van desinformatie of cyberaanvallen.

Energiecentrale 

Tijdens Joint Protector komen diverse scenario’s aan bod , gebaseerd op ‘real world’-uitdagingen. Zo beoefent de JEF hoe ze overheden kunnen ondersteunen als de vijand met een cyberaanval een energiecentrale heeft platgelegd. Het gaat om zaken die veel onrust veroorzaken in een samenleving.

Dilemma’s oplossen

De te beantwoorden vraag is hoe politieke, militaire, diplomatieke en juridische dilemma’s door hybride dreigingen het beste zijn op te lossen. “Want alleen een militaire oplossing is niet het antwoord”, weet kapitein ter zee André van der Kamp. Hij is staflid op het hoofdkwartier van JEF in Northwood, vlakbij Londen. “We willen de-escalerend optreden, want hybride dreigingen zijn heel iets anders dan klassieke oorlogsvoering.”

De JEF  

De JEF bestaat vooral uit NAVO-lidstaten uit Noord- en Oost-Europa met gemeenschappelijke behoeften op het gebied van veiligheid. In de Defensiekrant van vandaag vertelt Van der Kamp meer over het nut en noodzaak van deze multinationale strijdmacht.

Tekst: mindef/redactie ODB
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: