16 april, 2024
BuitenlandIntensivering Samenwerking EU Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Intensivering Samenwerking EU Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
I

De Counter Terrorism Group (CTG) richt voor 1 juli 2016 een platform op om sneller en beter informatie met elkaar te delen. Dat heeft Rob Bertholee, de huidige voorzitter van dit samenwerkingsverband van Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vandaag aan de Europese raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad) gemeld.

Het platform moet het uitwisselen van operationele inlichtingen vereenvoudigen. De informatie-uitwisseling richt zich vooral op terroristische strijders.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benadrukte tijdens de JBZ-raad het belang van verdere verdieping van de reeds bestaande internationale samenwerking en riep zijn collega’s op zich hier intensief voor in te zetten. Hij is blij met de stappen die gezet worden om de internationale samenwerking verder te intensiveren.

De CTG is een samenwerkingsverband van inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. De CTG is de laatste jaren constant op zoek naar mogelijkheden om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling verder te verbeteren, te verbreden en te verdiepen. Zo is de CTG in nauw overleg met Europol, de Counter Terrorist Coördinator en andere relevante partijen om te bezien hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Alle participerende diensten zijn zich ervan bewust dat terrorisme een grensoverschrijdend probleem is dat gezamenlijk dient te worden aangepakt, rekening houdend met het feit dat nationale veiligheid een nationale verantwoordelijkheid is.

De AIVD is het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de CTG.

Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: