17 juli, 2024
BuitenlandEuropese Verkiezingen En Defensie

Europese Verkiezingen En Defensie
E

De verkiezingen voor het Euro Parlement (EP) komen er weer aan. Het EP is het rechtstreeks gekozen EU-orgaan met wetgevende, toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden en telt 751 rechtstreeks gekozen leden. Uiteraard gaat onze belangstelling uit naar de diverse standpunten rond Defensie en dan m.n. van Nederlandse politieke partijen. Er zijn voor- en tegenstanders van een Europees leger.

Voorstanders
D66, DENK en Volt zijn voorstanders van een Europees leger. Argumenten zijn o.a. dat samenwerking leidt tot een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Hogere defensie uitgaven leiden momenteel niet tot een vergroting van slagkracht – dus minder versnippering door samenwerking in een Europees leger. Dat leger kan dan zowel de gezamenlijke buitengrenzen  beschermen als de eigen regio. Een Europees leger maakt ons minder afhankelijk van de Verenigde Staten en samenwerking helpt bij het opbouwen van democratische rechtstaten.

Tegenstanders
De rest van de partijen geeft aan tegen een Europees leger te zijn. Samenwerking tussen landen is mooi en nodig (want het is goedkoper) maar het moet niet leiden tot een gemeenschappelijk leger. Landen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Regionale samenwerking tussen gelijkgestemde landen is goed en daarvan bestaan op dit moment legio succesverhalen. Een ander argument tegen is het uitgangspunt dat bijvoorbeeld uitzendingen (vredesmissies) altijd een nationale zaak blijven.

Defensie-industrie
In een artikel in Trouw van 15 november 2018 van Marno de Boer met de titel ‘Iedereen wil wat anders van een Europees leger’ wordt o.a. met een andere invalshoek gekeken naar een gezamenlijk leger: “Parijs en Berlijn zijn het er wel over eens dat ze hun eigen defensie-industrie willen steunen. Tijdens zijn pleidooi voor een Europees leger zei Macron ook dat Europese landen meer geld aan defensie moeten uitgeven, maar dan wel om wapens van eigen makelij mee te kopen, en geen Amerikaans spul” (voor het hele artikel https://www.trouw.nl/democratie/iedereen-wil-wat-anders-van-een-europees-leger-~a3504338/). Kortom samenwerking is mooi, als we er maar aan verdienen.

Reactie ODB
Een mooie verzameling van ‘voors en tegens’ maar hoe zit het met:
– de taalbarrière of wordt het een “habbele-habbele-pontjesbrug situatie”?;
– compabiliteit van systemen: dat zal een smak geld gaan kosten;
– de productie mogelijkheden van Europese wapenfabrikanten?
Daarnaast komt de verdeeldheid in Europa Poetin ongetwijfeld goed uit want het drijft mogelijk een wig tussen Europa en de Navo. En de enigen die er echt van lijken te gaan profiteren zijn de Europese wapenfabrikanten.

Bron: Trouw/Pro Demos/redactie
Foto: EU/Pixabay/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: