16 april, 2024
BuitenlandEuropa richt “droneclub” op

Europa richt “droneclub” op
E

Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland, wil nauwer samenwerken bij de ontwikkeling en inzet van onbemande vliegtuigen. Dat heeft de Franse minister van defensie
Jean-Yves Le Drian dinsdag gezegd.

Het Europees Defensie Agentschap (EDA), een instantie van de Europese Unie (EU), gaat bepalen aan welke eisen de drones moeten voldoen. Het doel is om binnen tien jaar een ‘Europese generatie’ onbemande vliegtuigen te hebben. De initiatiefnemers willen een alternatief ontwikkelen voor de vooral Amerikaanse en Israëlische drones die nu in gebruik zijn.

Het Europees Defensie agentschap heeft o.a. tot taak de Europese defensie op technologisch en industrieel gebied te versterken en concrete samenwerking bij nieuwe bewapenings-programma’s uit te werken. Ook moet de Europese defensie-industrie minder afhankelijk worden van partijen buiten de EU. Daarnaast ondersteunt de EDA de lidstaten van de EU, met uitzondering van Denemarken, bij een efficiëntere besteding van het defensiebudget. In 2008 bedroeg dit budget gezamenlijk 200 miljard euro. Aan het hoofd van het agentschap staat de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Bij het EDA werken ongeveer 100 mensen.

Alle landen die dat willen kunnen zich aansluiten bij wat Le Drian de “droneclub” noemt. Behalve Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben ook Griekenland, Italië, Polen en Spanje zich bij het defensie-initiatief aangesloten.

Bron: Novum-Nederlands Dagblad

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: