13 juli, 2024
BuitenlandEU Raad Wil Nieuwe Veiligheidsstrategie

EU Raad Wil Nieuwe Veiligheidsstrategie
E

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft 19 en 20 april in Luxemburg met haar Europese collega’s gesproken over defensiesamenwerking binnen de EU. Tijdens deze EU-raad stonden ook de situatie in Libië en het EU-kader voor hybride dreigingen op de agenda.

19 april verklaarde de EU de nieuwe Libische eenheidsregering te willen helpen bij het versterken van het politieapparaat, terrorismebestrijding, mensensmokkel, grensbewaking en de aanpak van migratieproblematiek. Er staat een steunpakket van ruim € 100 miljoen klaar, in te zetten voor snelle wederopbouw en humanitaire hulp. Nederland wil dat ook gekeken moet worden hoe de EU haar maritieme missie in het gebied (Operatie Sophia) kan verbreden, zodat de Libische eenheidsregering beter in staat is mensensmokkel tegen te gaan, evenals de opkomst van ISIS.

Te denken valt aan het bestrijden van wapensmokkel en het opleiden van de Libische kustwacht. Nu richt Sophia zich alleen nog op de mensensmokkel in het gebied. “Het is belangrijk voor politieke steun van de Tweede Kamer dat dit gebeurt op basis van een Libisch verzoek en dat de Libische regering ook eigenaarschap toont.”

De EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, sprak over de nieuwe Europese veiligheidsstrategie die waarschijnlijk in juni gereed is. Nederland gaf eerder aan dat dit gepaard moet gaan met een witboek, met de door de lidstaten te leveren capaciteiten. “De Europese defensiesamenwerking had in het verleden een te vrijwillige karakter.

“De ontwikkelingen in de wereld tonen dat we ons dat niet langer kunnen veroorloven”, verklaarde onze minister eerder. Mogherini bevestigde in Luxemburg dat zij er naar streeft de nieuwe EU Global Strategy uit te werken in een actieplan voor militaire samenwerking, zodra de strategie door de lidstaten is vastgesteld.

Ook spraken de defensieministers over hybride dreigingen in Europa. Er is sprake van hybride dreigingen wanneer een regime of groepering een land wil destabiliseren via niet-militaire middelen, zoals door het plegen van aanslagen, cyberaanvallen of sabotage van kritische infrastructuur.

De EU heeft nu een Europees kader (richtlijn red.) voor hybride bedreigingen opgesteld. Dat voorziet in een betere coördinatie tussen lidstaten, instellingen en partners van Europa (zoals de NAVO) voor veiligheidsstrategieën en middelen. Zo komt er bijvoorbeeld een EU Hybride Fusion Cell voor het delen van belangrijke inlichtingen.

Nederland verwelkomt het nieuwe EU-kader. “Het is een belangrijke eerste stap om te komen tot een coherente EU-aanpak als het om onze veiligheid gaat.” Daarbij zei de minister te hopen dat de EU Hybride Fusion Cell zo snel mogelijk operationeel wordt, zodat deze kan bijdragen aan de veiligheid van de lidstaten.

mening ODB
Mooie woorden, zeker van Nederland en nu maar hopen dat Europa geen beroep gaat doen op de restanten van onze eens zo sterke strijdkrachten. Anders zouden wij misschien wel met schaamrood op onze kaken moeten bekennen dat dit niet meer mogelijk is door alle bezuinigingen van de laatste 23 jaar. Ben erg benieuwd of de EU Hybride Fusion Cell ook zonder financiële personele en materiële bijdragen kan opereren. Of is dit het zoveelste papieren monster om werkloze generaals een (senioren) functie te geven.

bron Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: