19 juli, 2024
BuitenlandEU-defensieministers Praten In Helsinki

EU-defensieministers Praten In Helsinki
E

De invloed van klimaatverandering op de stabiliteit en veiligheid in de wereld is vandaag uitgebreid aan de orde geweest. Dat gebeurde tijdens de Europese top voor defensieministers in het Finse Helsinki. De verandering van het klimaat leidt in toenemende mate tot natuurrampen en conflicten. Hierdoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op de krijgsmachten van de EU-lidstaten.

Klimaatverandering
Meerdere defensieministers waren daarom van mening dat klimaatverandering tegenwoordig ook op hun agenda thuis hoort. Er werd niet alleen gekeken naar deze nieuwe uitdaging, maar ook naar de impact van militaire inzet zelf op het klimaat.

Elektrisch en biobrandstoffen
Minister Ank Bijleveld-Schouten onderstreepte het belang van aandacht voor klimaatverandering. Ze schetste de Nederlandse ambitie op dit gebied: “De Nederlandse krijgsmacht wil in de toekomst minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen door de toepassing van hybride systemen, biobrandstoffen, elektrische systemen en door eigen energieopwekking. Speciaal hiervoor is een testbase gebouwd dat de nieuwste technologieën test in een militaire omgeving.” Het minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen kan de militaire inzetbaarheid versterken en leidt tegelijkertijd tot minder vervuiling. Bijleveld riep de lidstaten op om informatie hierover met elkaar te delen en om dit jaar al een aantal gemeenschappelijke Europese ambities vast te stellen. De EU gaf aan met het Europees Defensiefonds de ontwikkeling van milieuvriendelijke defensietechnologieën te stimuleren. 

Artificial Intelligence
Naast klimaatverandering stond Artificial Intelligence (AI) op de agenda. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en bieden kansen voor defensie. Nederland is voorstander van het toepassen van AI in defensiesystemen, maar minister Bijleveld vroeg nadrukkelijk de aandacht voor de ethische en juridische kanten van het gebruik van deze vorm van technologie.

Maritieme zones
In Helsinki werd ook gesproken over een voorstel van de EU om te komen tot Coordinated Martime Presences (CMP). Het idee is dat hiermee de voor de EU-lidstaten belangrijke maritieme zones zijn te bepalen. Daarnaast gaan de lidstaten met CMP onderling meer actuele informatie delen over de veiligheid in die zones. Dit komt de informatiepositie van de EU en dus ook van Nederland ten goede.

Pilot in Golf van Guinee
Nederland staat in principe positief ten opzichte van een pilot in de Golf van Guinee. Er moet volgens Bijleveld wel worden gekeken hoe CMP zich verhoudt tot reeds bestaande maritieme samenwerkingsinitiatieven van de EU en NAVO. Bijleveld wil daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren. De volgende vergadering is 12 november in Brussel.

Bron: Mindef/redactie
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: