31 mei, 2024
BuitenlandDefensiedelegatie in dialoog met Moskou

Defensiedelegatie in dialoog met Moskou
D

Het voorkomen van incidenten op en boven zee buiten de territoriale wateren. Daarover sprak een delegatie van Defensie begin deze week met Russische partners in Moskou. Ook het punt schijnaanvallen op Zr.Ms. Evertsen werd ter sprake gebracht.

Evertsen

In 1990 heeft Nederland de overeenkomst INCSEA (Incidents at Sea) afgesloten met de voormalige Sovjet-Unie. Ondanks de gemaakte afspraken die gevaarlijke situaties op en boven zee moeten voorkomen, gebeurde dat eerder dit jaar toch. Zo vielen met bommen en raketten bewapende Russische gevechtsvliegtuigen Zr.Ms. Evertsen in juni nog herhaaldelijk lastig. 

Incident ter tafel

Het marineschip voer toen in de Zwarte Zee, in de omgeving van de Krim, ver buiten de territoriale wateren. Van Nederlandse zijde werd dit incident nu ter tafel gebracht. Het overleg had onder meer als doel te voorkomen dat een dergelijk incident zich opnieuw voordoet, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. 

Druk en dialoog

De militaire contacten met Rusland waren sinds 2013 grotendeels stilgelegd als gevolg van de situatie in Oost-Oekraïne en de Russische bezetting van de Krim. Binnen Defensie was echter het besef dat samenwerking op het gebied van wederzijdse veiligheid waardevol is en blijft. Gesprekken als deze passen ook binnen het Nederlandse beleid van druk en dialoog met de Russen. 

Covid-19

Bijna 2 jaar geleden vond de laatste zogeheten ‘mil-mil consultaties’ plaats, waarbij uitsluitend op militair niveau met elkaar wordt gesproken. Vorig jaar belette COVID-19 om naar Rusland te reizen.

Defat Moskou

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten schout-bij-nacht Huub Hulsker leidde de delegatie. Deze bestond uit vertegenwoordigers van Defensiestaf internationale militaire samenwerking, zeestrijdkrachten, luchtstrijdkrachten en het bureau defat Moskou. Het volgende overleg staat in 2022 in Nederland gepland.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: