17 juli, 2024
BuitenlandDuitsland en Noorwegen ook in MRTT project

Duitsland en Noorwegen ook in MRTT project
D

Duitsland en Noorwegen doen mee met het Multi Role Tanker project (MRTT) met Airbus-tanker-/transportvliegtuigen. De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen en haar Noorse collega Ine Marie Eriksen Soreide hebben 29 juni in Brussel hun handtekeningen gezet onder het Memorandum of Understanding (MoU). Nederland is voortrekker van dit Europese samenwerkingsproject.

Wijzigingen

Nederland en Luxemburg kochten bijna een jaar geleden twee A330 MRTT-toestellen bij Airbus. Beide landen ondertekenden vandaag in Brussel eveneens het MoU, dat de noodzakelijke wijzigingen bevat ten opzichte van het document van vorig jaar.

Zeven toestellen

Nu Duitsland en Noorwegen zijn toegetreden, worden vijf vliegtuigen extra besteld. Het programma bestaat daardoor straks uit een pool van zeven stuks. De deelnemende landen mogen een aantal vlieguren gebruiken dat afhangt van hun aandeel in de investeringen.

Eindhoven

De toestellen worden vanaf 2020 geleverd. Vier van de toestellen krijgen Vliegbasis Eindhoven als thuisbasis en drie komen in Duitsland. De machines verminderen in de toekomst het tekort aan tanker- en transportcapaciteit van EU en NAVO.

Kosten omlaag

Het aantal van zeven toestellen kan nog toenemen als meer landen meedoen. De investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten gaan voor Nederland flink omlaag. De investeringskosten voor Nederland blijven binnen de aan de Tweede Kamer gemelde bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard euro.

De deelname van de landen is een groot succes voor de Europese defensiesamenwerking. Nederland is sinds het begin in 2012 voortrekker van het MRTT-programma van het Europees Defensie Agentschap. België is voornemens het MOU begin 2018 te ondertekenen.

Bron: Navo/Defensie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: