14 april, 2024
BuitenlandBeveiliging tegen piraterij zelf regelen

Beveiliging tegen piraterij zelf regelen
B

Defensie is vanaf 1 januari 2022 waarschijnlijk niet meer de enige instantie die gewapende beveiliging mag leveren aan koopvaardijschepen. Dat blijkt uit de voorgestelde wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. Daarin staat dat scheepsbeheerders vanaf volgend jaar particuliere beveiligers mogen meenemen als zij door de Golf van Aden varen. De demissionaire ministerraad stemde er 2 april  jl. mee in.

Ferd Grapperhaus

Er zitten wel voorwaarden aan het voorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid). Particuliere beveiligers mogen alleen mee aan boord, als er bijvoorbeeld geen mariniers beschikbaar zijn. Ook als het te veel geld kost om de militairen op te halen of als de omvaarroute te veel tijd kost.

Enige partij

Op dit moment is het Vessel Protection Detachment van Defensie de enige partij die bewapend schepen beveiligt in de Golf van Aden. Piraten uit Somalië zorgen daar al jaren voor gevaar.

Toestemming kustwacht

Naast de nieuwe wet komt er ook onderliggende regelgeving. Zo is voor particuliere bewapende beveiliging toestemming van de kustwacht nodig. Daarnaast moeten de particuliere beveiligingsbedrijven een vergunning hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vergunning

Als beide Kamers akkoord gaan met het voorstel, gaat de wet op 1 januari 2022 in werking. Beveiligingsbedrijven mogen vanaf dat moment een vergunning aanvragen bij de ILT.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: