21 juni, 2024
BuitenlandBescherming Koopvaardijschepen Niet Meer Alleen Militaire Taak

Bescherming Koopvaardijschepen Niet Meer Alleen Militaire Taak
B

Behalve militairen mogen binnenkort ook particuliere beveiligers Nederlandse koopvaardijschepen beschermen tegen piraterij. Ze kunnen indien nodig wapens en geweld gebruiken. De Eerste Kamer nam 19 februari 2019 het initiatiefvoorstel aan.

Nederlandse zeetransporten
Al sinds 2011 varen militaire beveiligingsteams mee op koopvaardijschepen. Die bestaan uit zwaarbewapende mariniers. Ze beschermen kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten tegen piraterij.

Vessel Protection Detachments
Het kan voorkomen dat deze Vessel Protection Detachments niet altijd beschikbaar zijn. De nieuwe wet regelt dat koopvaardijschepen nu altijd bescherming kunnen krijgen als zij door gevaarlijk gebied varen.

Niet direct in werking
De civiele maritiem beveiligers opereren onder toezicht van de overheid. De nieuwe wetgeving treedt niet direct in werking. Dat gebeurt pas als de Koning en verantwoordelijk minister beiden de tekst tekenen. Na publicatie in het staatsblad gaat de wet uiteindelijk in.

Bron: Mindef/redactie
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: