12 juni, 2024
BuitenlandBelangrijke rol voor Defensie tijdens nucleaire top

Belangrijke rol voor Defensie tijdens nucleaire top
B

Marineschepen voor de kust, het luchtmachtradarstation, deel voormalige Vliegkamp Valkenburg weer militair terrein, AWACS-vliegtuigen van de NAVO en een grondgebonden luchtverdedigingssysteem van de landmacht bewaken het luchtruim, F-16’s en Apaches staan paraat. Defensie speelt een belangrijke rol tijdens de Nuclear Secrity Summit die zich op 24 en 25 maart afspeelt in Den Haag. Nederland verwelkomt bijna 60 wereldleiders, ongeveer 5000 delegatieleden en minstens 3000 journalisten. Hiervoor worden ruim 3000 militairen en circa 3000 marechaussees ingezet.

Waarom deze top
De top is nodig om “de hoeveelheid nucleair materiaal te verminderen. Om het materiaal nog beter te beveiligen. En om smokkel aan te pakken”, zegt de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reden om de top in Nederland te organiseren is dat ons land met de internationale gerechtshoven in Den Haag een “wereldwijde reputatie van vrede, recht en veiligheid” heeft. De top is volgens de site van de organisatie bovendien belangrijk voor Nederland omdat we twee grote transportknooppunten hebben waardoor de kans op smokkel relatief hoog is.

Deze top is de grootste die ooit door Nederland is georganiseerd. Veiligheid krijgt beide dagen de hoogste prioriteit. Daarom blijft de inzet van Defensie niet beperkt tot bewaking en beveiliging van het luchtruim en beveiliging van het land vanuit zee. Zo ondersteunt de landmacht de Nationale Politie met onder meer beveiligings- en verbindingsmiddelen en voert de extra politie- en beveiligingstaken uit.

Marechaussee

Verder voert de Koninklijke Marechaussee ceremoniële en beveiligingstaken uit op de luchthavens, bewaakt en beveiligt het Koninklijke Huis en het Catshuis, en levert bijstand aan de Nationale Politie. Desgewenst voert de marechaussee nog grenscontroles uit in de Schengenlanden. Defensie heeft bovendien transporthelikopters, één toestel voor medische evacuaties, ambulances en EHBO-posten paraat staan op het voormalige Vliegkamp Valkenburg.

Logische plek
Na Washington en Seoel, wordt de derde editie van Nuclear Secrity Summit (NSS) in het World Forum in de Hofstad gehouden. Wethouder Verkeer Peter Smit: “Den Haag is internationale stad van Vrede en Recht, een logische plek voor deze internationale top. Door gaststad te zijn voor deze nucleaire top, dragen we bij aan de wereldwijde samenwerking ter voorkoming van nucleair terrorisme. We zien we ernaar uit om de wereldleiders in onze stad te mogen ontvangen.”

Beveiligd zeegebied en een luchtverdedigingssysteem
corridorIn het luchtruim en op zee gelden ook beperkingen. Recreatieve luchtvaart is in de wijde omgeving van de Randstad niet mogelijk. Er staan vliegtuigen en helikopters klaar voor eventuele onderscheppingen. Daarnaast wordt op een aantal locaties langs de kust een luchtverdedigingssysteem opgesteld.

Op Schiphol wordt de Polderbaan gebruikt voor het parkeren van de vliegtuigen waarmee de wereldleiders en hun delegaties aankomen. De voorbereidingen starten op 10 maart.

De Noordzee is tijdens de top zo veel mogelijk vrij. De haven van Scheveningen blijft bereikbaar en vanaf 1 kilometer uit de kust heeft de scheepvaart normale doorgang. In de territoriale zee geldt tussen Monster en Zandvoort een beveiligd zeegebied, waarbinnen alle schepen hun naam, lading en eigenaar bekend moeten maken.

Rondom hotels (waar wereldleiders verblijven) kunnen sommige stranden beperkt toegankelijk zijn.

Bronnen: MINDEF, NRC Handelsblad
Foto:Novum

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: