20 juni, 2024
BuitenlandAntipiraterij vloot Onder Nederlands Commando

Antipiraterij vloot Onder Nederlands Commando
A

Het bevel over het internationale Europese vlootverband voor antipiraterij missie Atalanta wordt met ingang van vandaag gevoerd vanaf Zr. Ms. Tromp. Commandeur René Luyckx nam het commando vanmorgen aan boord van het lucht verdedigings- en commandofregat over van Duitsland. Dat gebeurde op volle zee bij de Hoorn van Afrika.

Zr. Ms. Tromp vertrok 20 juli naar het zeegebied bij Oost-Afrika. Voor de taak heeft het schip een NH90-helikopter aan boord, een boarding team en een reanimatie team. Het fregat is de komende 4 maanden stafschip en keert daarna terug naar Den Helder. Of Nederland dan opnieuw een schip stuurt voor deelname aan de antipiraterij missie is nog niet bekend. De marine is al sinds 2008 betrokken bij het bestrijden van piraterij.

 De inzet van een internationale vloot in de wateren rond Somalië lijkt succesvol. In 2009 vielen piraten nog 163 schepen aan, waarvan 46 met succes. In 2010 was sprake van 174 aanvallen, waarvan 47 succesvol en in 2011 hadden 176 vaartuigen te kampen met piraterij. 25 vielen in handen van zeerovers. In 2012 liep het aantal gelukte kapingen in rap tempo terug. Dat jaar vielen zeerovers 35 schepen aan. In 4 gevallen was de actie geslaagd. Sinds 2013 waren er nog wel enkele aanvallen, maar lukte het piraten niet meer om schepen te kapen. Het gevaar is echter nog niet geweken, want zolang er op het land geen stabiliteit is, blijft het nodig schepen te beschermen.

bron: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: