24 mei, 2024
BuitenlandAdviesraad: Meer doen voor veiligheid Caribisch gebied!

Adviesraad: Meer doen voor veiligheid Caribisch gebied!
A

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) vindt dat Defensie meer moet inzetten op de bestrijding van criminaliteit en op rechtshandhaving in het Caribisch gebied. Dat staat in het rapport dat de AIV 9 okt jl. heeft uitgebracht over de veiligheid in het Caribisch gebied.

Kwetsbaar

De Raad stelt dat de kwetsbaarheid in de rechtsorde in dat deel van het Koninkrijk dringend moeten worden aangepakt. Ze roept Defensie op een tandje bij te zetten en de militaire aanwezigheid uit te breiden. Zo moet meer worden gedaan aan drugsbestrijding, rechtshandhaving, grensbewaking, internationale samenwerking en noodhulpoperaties vindt de AIV.

Onmiskenbare rol

Minister van defensie Ank Bijleveld: “De territoriale veiligheid van het Caribisch deel is een verantwoordelijkheid van het Koninkrijk, en Defensie speelt hierin een onmiskenbare rol. Het is onze taak om ook in het Caribisch deel de territoriale integriteit te waarborgen, de internationale rechtsorde te bevorderen en de lokale autoriteiten te ondersteunen.” De minister is het met de AIV eens dat de ontwikkelingen in de regio vragen om reflectie op de rol en inzet van Defensie.

Marine en kustwacht versterken

De AIV adviseert voort te bouwen op bestaande succesvolle veiligheidssamenwerking zoals met de Kustwacht, politie en de opleiding en training van de Curaçaose en Arubaanse militie. Om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden moeten de Kustwacht en marine worden versterkt. Dit om de opsporingstaak 24 uur per dag uit te voeren.

Het AIV-advies reikt dus veel verder dan het ministerie van Defensie. Een uitgebreide kabinetsreactie op het rapport volgt in 2021.

Afbeelding: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: