21 juni, 2024
BuitenlandWeerzien Met Libanon

Weerzien Met Libanon


Op 25 april vertrekken zo’n vijftig veteranen en enkele partners naar Zuid-Libanon waar zij dit jaar precies 40 jaar geleden als militair actief  waren  voor de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Zij bezoeken onder meer hun voormalige posten, openen het Orange House en houden op 4 mei bij het UNIFIL-monument in de kustplaats Tyre een dodenherdenking.  

De reis is georganiseerd door de stichting Weerzien met Libanon (WML) die sinds 2005 terugkeerreizen naar het voormalige uitzendgebied aanbiedt voor veteranen. Zo’n vijftig veteranen en enkele partners nemen deel aan de reis die dit jaar van 25 april tot en met 5 mei duurt. Vanwege het feit dat het dit jaar precies veertig jaar geleden is dat de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL begon, wordt het een speciale reis. Tijdens de reis worden voormalige posten in Zuid-Libanon bezocht, evenals het voormalige Nederlandse hoofdkwartier in Haris en internationale hoofdkwartier dat nog steeds in Naqoura gevestigd is. Op 4 mei wordt bij het UNIFIL-monument in Tyre een dodenherdenking gehouden voor de negen Nederlandse militairen die tijdens de vredesmissie van 1979-1985 omkwamen.


Veteranen en partners na precies veertig jaar terug naar Unifilgebied

Een van de hoogtepunten van de reis is op 3 mei de opening van het Orange House in de kustplaats Tyre dat midden in het voormalige Nederlandse inzetgebied ligt. Het door de stichting WML met steun van de Nederlandse ambassade in Libanon opgerichte Orange House is bedoeld als pleisterplaats voor Nederlandse veteranen die een terugkeerreis maken naar Libanon. Het streven is om in de toekomst ook minder draagkrachtige veteranen met deze accommodatie te faciliteren. Uit recent onderzoek van het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut is gebleken dat dit soort terugkeerreizen een heilzame werking hebben voor met name veteranen met verwerkingsproblematiek. 

Steun aan eerste Zuid-Libanese vrouwenvoetbalteam
De stichting WML heeft naast de terugkeerreizen als doelstelling om humanitaire hulp te verlenen aan de bevolking in het voormalige inzetgebied. Zo werden eerder steunacties verleend aan een weeshuis in Tibnin en het Hiram-ziekenhuis in Tyre. Tijdens deze speciale jubileumreis worden de Terdeba Stars, het eerste voetbalvrouwenteam in Zuid-Libanon, gesteund. Mede dankzij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) kan tijdens de reis voetbalkleding worden aangeboden aan dit vrouwenteam. Bij het vertrek op Schiphol op 25 april, omstreeks 10.00, uur zullen de Libanonveteranen  worden toegesproken door generaal-majoor b.d. Bert Dedden, voorzitter van de BNMO. 

Kijk voor meer informatie op www.weerzienmetlibanon.nl

Bron: Persbericht Fred Lardenoye (Journalist en uitgever)
Foto: Stichting Weerzien Met Libanon

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: