13 april, 2024
BuitenlandNederlandse Inlichtingendiensten verwelkomen Intelligence College in Europe

Nederlandse Inlichtingendiensten verwelkomen Intelligence College in Europe


In Parijs is 5 maart jl. het Intelligence College in Europe opgericht. Dit gebeurde in aanwezigheid van talrijke academici, hoogwaardigheids-bekleders en vertegenwoordigers van Europese inlichtingendiensten, onder wie directeur-generaal Dick Schoof van de AIVD en MIVD-directeur generaal-majoor Onno Eichelsheim. De Franse president Emmanuel Macron sloot de bijeenkomst af met een speech.

Grensoverschrijdend
Het idee voor het Intelligence College in Europe kwam overigens van de Franse president zelf. Hij opperde dit in 2017, tijdens een toespraak aan de Parijse universiteit Sorbonne. Hij sprak daar over Europa en het belang van grensoverschrijdende samenwerking.

Verbinden
Het College heeft als doel de academische wereld, beleidsmakers en de inlichtingenwereld in Europa met elkaar te verbinden. De AIVD en MIVD hechten grote waarde aan internationale samenwerking. Stap voor stap wordt gewerkt aan betere en nauwere samenwerking binnen Europa.

Reactie ODB
In Europa worden veel nationale muren geslecht niet alleen op militair gebied zoals Kustwacht, maar ook bij justitie, verkeer en waterstaat en andere ministeries. In de praktijk blijkt al dat de Europese wetgeving belangrijker is dan de nationale wetgeving. De ODB houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Niet alle landen accepteren militaire vakbonden of hebben een verbod op vakbondswerk zoals Frankrijk Engeland en Duitsland.

Bron: MinDef/Redactie
Foto: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: