20 juni, 2024
Binnenland"ZERO TOLERANCE" drugsgebruikers in het verkeer

“ZERO TOLERANCE” drugsgebruikers in het verkeer
"

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verscherpen de opsporing van automobilisten, motorrijders en bromfietsers die door drugsgebruik een groot risico vormen voor de verkeersveiligheid. Dat doen zij door een zogenoemde nullimiet in te voeren voor gecombineerd gebruik van verschillende drugs en van drugs en alcohol. Dit blijkt uit een wijziging in het wetsvoorstel over de verbeterde aanpak van het rijden onder invloed van drugs, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Een nullimiet is de laagst meetbare hoeveelheid van een stof die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in haar rapport van juli 2013 de meest relevante resultaten weergegeven van het Europese DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) – onderzoek uit 2011. Gecombineerd gebruik van verschillende drugs of van drugs en alcohol in het verkeer doet het risico op ernstig of dodelijk letsel sterk toenemen. Daarom zou voor gecombineerd gebruik een nullimiet moeten gelden. Bij gebruik van één drug volstaan de zogeheten gedragsgerelateerde grenswaarden.

De bewindslieden hebben de aanbevelingen van de onderzoekers overgenomen. Overigens heeft dit geen gevolgen voor de aanpak van het enkelvoudig gebruik van drugs. In zulke gevallen kunnen politie en justitie straks de gedragsgerelateerde grenswaarden gebruiken, die al in het oorspronkelijke wetsvoorstel over de aanpak van drugs in het verkeer staan.

Zowel bij gecombineerd als bij enkelvoudig gebruik van drugs hoeft niet langer te worden bewezen dat de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van de gebruikte drug verkeerde, dat hij niet tot rijden in staat was. Als uit onderzoek blijkt dat het bloed van de bestuurder een concentratie van deze drug bevat die boven de grens ligt, is het bewijs geleverd. De bestuurder is dan in overtreding en krijgt een straf, die kan variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Verder kan drugsgebruik in het verkeer na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel sneller worden opgespoord. KLPD en Koninklijke Marechaussee kunnen straks automobilisten, motorrijders en bromfietsers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel met behulp van een zogeheten speekseltester. Die stelt vrij eenvoudig vast of iemand drugs heeft gebruikt. De analyse van het door een arts afgenomen bloed geeft aan hoeveel is gebruikt en blijft als wettig bewijsmiddel gelden.

bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: