20 mei, 2024
BinnenlandWRR: Veiligheidssituatie Vraagt Om Serieuze Investeringen

WRR: Veiligheidssituatie Vraagt Om Serieuze Investeringen
W

Nederland heeft het qua budgettaire inspanning laten afweten.’ Daarom moeten de uitgaven voor Defensie in vooraf bepaalde stappen naar 2% van het Bruto Nationaal Product in 2024. Dit vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) volgens een vandaag gepubliceerd rapport.

Strategische visie

De verslechtering van de internationale veiligheidssituatie vormde de aanleiding voor het adviesrapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’. Het veiligheidsbeleid moet hierop worden aangepast en ingericht.

Dreiging gegroeid

De WRR stelt niet alleen vast dat de dreiging voor Nederland is gegroeid door bijvoorbeeld de komst van vluchtelingen, burgeroorlogen in het Nabije Oosten en Afrika, ISIS en terroristische dreigingen. De raad benadrukt vooral de toenemende samenhang tussen interne en externe veiligheid. Conflicten elders werken in eigen land door zoals, bedreigingen via cyber. Denk aan hacken en verspreiding van desinformatie (fake news).

Geïntegreerde veiligheidsstrategie

Dit vraagt volgens de WRR om een geïntegreerde veiligheidsstrategie. Hierin moeten de huidige Internationale Veiligheidsstrategie en de Strategie Nationale veiligheid worden samengevoegd. In verband hiermee moet er een algemene Raad voor de Veiligheid komen onder voorzitterschap van de minister-president. Een planbureau voor de veiligheid kan deze raad volgens de WRR ondersteunen en de veiligheidsstrategie opstellen.

Volgend kabinet

WRR-lid Ernst Hirsch Ballin overhandigde het rapport aan Minister-president Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert. Rutte: “Zoals u zult begrijpen, ligt het voor de hand de kabinetsreactie op dit rapport aan een volgend kabinet over te laten. Het nieuwe kabinet zal zonder meer zijn voordeel kunnen doen met de aanbevelingen van de WRR.” De minister-president zei wel de conclusie te onderschrijven dat het binnenlandse en buitenlandse veiligheidsbeleid met elkaar moeten samenhangen en elkaar moeten versterken.

Bondgenootschappelijke verplichtingen

Hennis sloot zich hierbij aan: “Terecht onderstreept de WRR dat een substantiële reactie op de verslechterde veiligheidsomgeving noodzakelijk is. Ook het krachtige pleidooi van de WRR voor een doeltreffend antwoord op de samenhang tussen de veiligheid in Nederland en die in de wereld is herkenbaar. Dat geldt eveneens voor de oproep van de WRR om de Nederlandse defensie-inspanning te verbinden aan bondgenootschappelijke verplichtingen.”

Versterken krijgsmacht

De NAVO en de EU moeten volgens de WRR dus de belangrijkste kaders blijven voor het Defensiebeleid. Ook pleit de raad voor het gericht versterken van de krijgsmacht.

Bron: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: