16 juli, 2024
BinnenlandWetsvoorstel nieuw pensioenstelsel naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel nieuw pensioenstelsel naar Tweede Kamer
W

30 maart 2022 is het Wetsvoorstel toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer is gestuurd, is weer een belangrijke mijlpaal bereikt. Daar is het pensioenfonds ABP blij mee. Het brengt de noodzakelijke aanpassing van ons pensioenstelsel weer een stap dichterbij.

In het nieuwe stelsel blijven we pech en geluk met elkaar delen en behouden we daarmee een waardevol fundament. Bij deelnemers ligt de focus meer op hun persoonlijk pensioenvermogen, in plaats van een pensioenbelofte in de toekomst. Dit wordt een meer inzichtelijke en logische optelsom van de ingelegde premie en rendement.

Hou het eenvoudig

ABP vindt het een goede zaak dat het pensioen daarmee dichter bij de beleving van de deelnemer komt: het wordt persoonlijker en beter te begrijpen. Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP: “We weten uit onderzoek dat veel van onze deelnemers hun pensioen heel ingewikkeld vinden en zich er liever niet in verdiepen. Mijn oproep aan de Tweede – en Eerste Kamer is dan ook: in het belang van de deelnemers, houdt het eenvoudig en geef fondsen de ruimte om het zo goed mogelijk voor de deelnemers in te richten. Graag blijft ABP haar expertise delen om de Wet toekomst pensioenen naar de eindstreep te loodsen. ” ABP streeft naar invoering van het nieuwe contract per 1 januari 2026.

Grens voor pensioenverhoging naar beleidsdekkingsgraad 105%

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP: “We verwelkomen de voorgestelde aanpassing van de grens voor pensioenverhoging. Veel van onze deelnemers wachten al erg lang op pensioenverhoging en het uitblijven daarvan is, zeker in tijden van oplopende inflatie, wrang. We hebben er de afgelopen jaren dan ook voor gepleit om de pensioenen eerder te kunnen verhogen en zijn blij als dit weer kan. Nu wordt vanaf 1 juli de minimale beleidsdekkingsgraad waarbij we mogen verhogen, waarschijnlijk verlaagd van 110% naar 105%. Zodra we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie om dit te doen: als er een mogelijkheid is om tussen 1 juli 2022 en eind 2022 te verhogen, dan zal het bestuur zich daar direct over buigen. Een eventueel besluit van het bestuur om de pensioenen te verhogen wordt genomen op basis van een evenwichtige belangenafweging.”

Tekst: ABP / Redactie ODB
Foto: ABP / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: