12 juni, 2024
BinnenlandWat Houden Bovenwettelijke Regelingen Exact In?

Wat Houden Bovenwettelijke Regelingen Exact In?
W

De bovenwettelijke uitkering is een aanvulling op de WW-uitkering die u ontvangt van het UWV. Als u recht heeft op deze uitkering kan dat betekenen dat u een hogere WW-uitkering ontvangt of dat uw uitkering over een langere periode loopt.

Loonaanvulling
U kunt voor loonaanvulling in aanmerking komen als u aansluitend aan uw ontslag of tijdens de duur van uw bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan heeft geaccepteerd tegen een lager dagloon. Voor het aanvragen van loonaanvulling kunt u contact opnemen met onze informatiedesk.

Garantie-uitkering
Bij een garantie-uitkering wordt een (eerder) aan u toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. In verband met een nieuw dienstverband is uw bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd. Wanneer u uit deze (nieuwe) dienstbetrekking wordt ontslagen en een nieuw WW-recht hebt opgebouwd, maar geen nieuw bovenwettelijk recht, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een garantie-uitkering. Voor het aanvragen van een garantie-uitkering kunt u contact opnemen met onze informatiedesk.

Gegarandeerd maandelijks inkomen
Heeft u ten minste 24 aaneengesloten dienstjaren en behoort u tot een knelpuntcategorie, remplaçant of interne herplaatsing kandidaat dan kunt u bij ontslag op aanvraag in aanmerking komen voor een gegarandeerd maandelijks inkomen. U heeft recht op het gegarandeerd maandelijks inkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd van 30%, 35% of 37,5% van het laatst genoten bruto maandsalaris inclusief vakantie-uitkering bij het ministerie van Defensie. Het percentage is afhankelijk van de diensttijd.

De minimum inkomensgarantie wordt niet verlaagd met de inkomsten uit een nieuwe betrekking. Ook niet als dit leidt tot een hoger inkomensniveau, zolang het totale inkomen niet uitstijgt boven de vigerende norm volgens de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT-norm). Over het gegarandeerd maandelijks inkomen vindt geen pensioenopbouw plaats. U hoeft niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en u heeft geen sollicitatieplicht.

Bron: Redactie
Foto: Redactie / Marta Simon en OpenClipart-Vectors via Pixabay

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: