23 mei, 2024
BinnenlandVoorzitterswisseling Sociaal-Economische Raad

Voorzitterswisseling Sociaal-Economische Raad
V

Bij de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft 9 oktober jl. de aangekondigde voorzitterswisseling plaats gevonden. Er is afscheid genomen van Wiebe Draijer en Mariëtte Hamer is verwelkomd. Uit de handen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, ontving de kersverse voorzitter van de SER de kabinetsbrief met voorgenomen adviesaanvragen voor het komende jaar.

Ir. W. Draijer werd september 2012 benoemd tot kroonlid en voorzitter van de SER. Hij trad op 1 juli jl. in dienst van de Rabobank en werd per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van die bank.

Met de benoeming van Mariëtte Hamer krijgt de SER voor het eerst in zijn geschiedenis een vrouwelijke voorzitter. Mariëtte Hamer is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 2008 tot 2011 was zij voorzitter van de PvdA-fractie. Momenteel is zij voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De minister onderstreepte het belang van het sociaal-economisch overleg voordat hij Mariëtte Hamer officieel installeerde als voorzitter van de SER.

Mariëtte Hamer wil zich als nieuwe voorzitter van de SER inspannen om draagvlak te creëren voor de verdere sociaal-economische ontwikkeling van Nederland. Ze geeft aan vereerd te zijn deze rol te gaan vervullen. Verder zegt zij “overtuigd te zijn van het grote belang van de Nederlandse overlegeconomie. De SER heeft tot taak om duurzame en breed gedragen eigentijdse oplossingen aan te dragen voor vraagstukken die van groot belang zijn voor het dagelijkse leven van mensen in Nederland: werknemers, ondernemers, zzp’ers, etc”. Zij wil graag de al ingeslagen koers van de SER versterken, in een open dialoog met vele partijen in de samenleving, waar passend de regio’s ingaan en met gebruik van interactieve middelen.

bron: VCP
SER

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: