25 juli, 2024
BinnenlandVeteranennota 2020-2021

Veteranennota 2020-2021
V

De oprichting van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut en een nationale begraafplaats voor veteranen. Verder nog aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport Dutchbat III. Het zijn de meest in het oog springende zaken uit de Veteranennota 2020-2021. Minister Ank Bijleveld-Schouten stuurde het document 7 juli naar de Kamer.

Erkenning en waardering

De nota gaat in op resultaten van het veteranenbeleid en hoe dat in 2020 is uitgevoerd. In haar voorwoord noemt Bijleveld de nieuwe Stichting Nederlands Veteraneninstituut een mijlpaal. Die bundelt sinds begin dit jaar de krachten van 6 organisaties. “De bestaande capaciteit en expertise voor ondersteuning, zorg, erkenning en waardering wordt nu optimaler en efficiënter benut”, aldus Bijleveld.

€5.000

Ook valt te lezen dat Defensie momenteel de aanbevelingen uitvoert van de commissie-Borstlap. Hij gaf zijn adviezen naar aanleiding van een onderzoek naar Dutchbat III veteranen. Daaruit bleek dat velen na 25 jaar nog steeds problemen ondervinden door hun uitzending naar Srebrenica. Als blijk van erkenning en waardering krijgt iedere Dutchbat III-veteraan een eenmalig bedrag van €5.000. Defensie gaat ook terugkeerreizen voor deze groep organiseren.

Uitkeringen

Defensie focust verder onder meer op het ontwikkelen van een modern stelsel van uitkeringen en voorzieningen. Dat is erop gericht de veteraan beter te ondersteunen bij zijn re-integratie in de maatschappij.

Invictus Games

Bijleveld meldt ook dat grote evenementen en veel activiteiten rondom veteranen door COVID-19 niet doorgingen. Zoals de Invictus Games, die zowel in 2020 als dit jaar werden afgelast. “Hopelijk kunnen we er volgend jaar van 16-22 april van genieten”, aldus de minister.

Nederland telt 105.350 veteranen, die onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies dienden. Hiervan zijn meer dan 22.400 militairen in werkelijke dienst.

Downloads

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: