20 juni, 2024
BinnenlandVeteranennota 2019-2020

Veteranennota 2019-2020
V

De veteranennota 2019-2020 is verschenen. Daaruit blijkt dat er veel wordt geïnvesteerd in de beste zorg voor veteranen. Ook breed gedragen maatschappelijke erkenning en waardering voor deze groep krijgt veel aandacht. Het document gaat in op resultaten van het veteranenbeleid en hoe dat in 2019 is uitgevoerd. 8 juni 2020 stuurde minister Ank Bijleveld-Schouten het document naar de Tweede Kamer.

De nota gaat in op lopende zaken, in het belang van veteranen. Voorbeeld is het oprichten van het Nederlands Veteraneninstituut per 1 januari 2021. Ook wordt gesproken over een stelsel van uitkeringen en voorzieningen, gericht op maatschappelijke participatie.

Nederland telt 107.250 geregistreerde veteranen, die onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies dienden. Meer dan 24.000 personen zijn in werkelijke dienst. Van alle veteranen is met meer dan 48.000 de grootste groep tussen de 31 en de 50 jaar. Daarnaast zijn er meer dan 10.000 91-plussers.

Zie hier de volledige veteranennota 2019-2020

Tekst: Mindef / Redactie ODB
Afbeelding: Poster NL Veteranendag 2017 / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: