19 mei, 2024
BinnenlandVeteranen voortaan onderdeel aanbestedingscriteria Defensie

Veteranen voortaan onderdeel aanbestedingscriteria Defensie
V

Na 5 jaar lobby: Missie geslaagd.

Één van de drie pijlers van Stichting Onbekende Helden is, naast het kortingenprogramma voor Veteranen en de begeleiding van Veteranen in de zoektocht naar werk, de (politieke) lobby ofwel simpel gezegd ‘de regelgeving omtrent veteranen, en ook de uitvoering ervan, verbeteren’. Dit gebeurt achter de schermen in de vele gesprekken die wij hebben met politici, de defensietop en civiele uitvoerders zoals UWV, provinciale en gemeentelijke bestuurders.

In 2015 hebben wij al onze eerste brief met dit onderwerp naar het Ministerie van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten (CDS) verstuurd. Vanaf dat moment zijn we druk bezig dit in de USA veel gebruikte systeem van social-return voor Veteranen in Nederland uit te leggen, onder de aandacht te brengen en breed te introduceren.

Stichting Onbekende Helden is dan ook enorm trots met jullie te mogen delen dat er een pilot wordt gestart waarbij social-return voor Veteranen onderdeel wordt van de selectiecriteria bij aanbestedingen van het Ministerie van Defensie. Dit staat beschreven in de Veteranennota 2019-2020 die vorige week is aangeboden door minister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer.

Extra kansen voor Veteranen

Dit gaat heel veel extra kansen opleveren voor de veteranen die een beperking hebben opgelopen om deels of volledig te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. (Indien mogelijk en gewenst natuurlijk)

Bedrijven die Defensie als klant hebben kunnen c.q. moeten zich gaan onderscheiden door extra aandacht, mogelijkheden en arbeidsplaatsen voor veteranen op te nemen in hun aanbestedingsvoorstel! Het spitst zich toe op veteranen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Het Team van Onbekende Helden bedankt iedereen die ons heeft geholpen dit resultaat te kunnen bereiken

www.onbekendehelden.nl / info@onbekendehelden.nl

Over Stichting Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest.

Tekst: Onbekende Helden
Afbeelding: Onbekende Helden / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: