13 april, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt VNL over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt VNL over Defensie
V

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017; de laatste was een ontbindingsverkiezing op 12 september 2012 als gevolg van de val van het kabinet. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de vier jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden).

In de aanloop naar deze verkiezingen werpt de ODB in blik in de keuken van de verschillende partijen om te zien wat zij zoal in hun mars hebben wat betreft Defensie. We lopen een aantal verkiezingsprogramma’s langs, waarbij moet worden aangetekend dat sommige nog de status concept dragen.

De partij VoorNederland (VNL) met lijsttrekker Jan Roos bijt de spits af van deze reeks. Het programma getiteld ‘VOOR NEDERLAND’ geeft een kijkje in de keuken van VNL onder de noemer ‘Sterke Defensie VoorNederland’.

VNL wil voor Nederland een sterke Defensie. Zij onderschrijven de visie van wijlen Ronald Reagan, de 40ste President van de Verenigde Staten in de periode 1981-1989, die uitging van vrede door kracht; vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Mondiale ontwikkelingen van dit moment vragen om een stevig defensie-, veiligheids- en inlichtingenbeleid. VNL wil dat Nederland zich houdt aan de NAVO-afspraak (2% van het nationaal inkomen) en wil daarom ruim € 5 miljard extra investeren in de krijgsmacht.

Een greep uit de meest in het oog springende punten van deze partij:

  • Tal van andere personele en materiële projecten met als doel bescherming van Nederlandse (handels)belangen met kwalitatief het beste materieel.
  • Aanschaf bewapende drones.
  • Uitbreiding van aantal transport- en jachtvliegtuigen, alsmede transport- en gevechtshelikopters.
  • Herstel van de tankeenheden.
  • Fikse investeringen op materieelgebied zoals, meer fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten en (op langere termijn) een vliegdekschip.
  • Heractivering van de dienstplicht, zowel sociaal als militair, waarbij dienstplichtigen nooit op uitzending zullen worden gestuurd.
  • Hogere salarissen voor defensiepersoneel en daarnaast 10% salarisverhoging om ‘de schade’ van de achterliggende jaren te vergoeden.

De plannen van VNL zijn netjes doorberekend door het Centraal Planbureau. VNL stelt de juiste prioriteiten en dekken het voorstel door te bezuinigen op ontwikkelingshulp en de afdrachten aan de Europese Unie. Een aanzienlijk deel van het extra geld komt terecht bij de marine.

Mening ODB:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: VNL/NHD/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: