15 april, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt SP over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt SP over Defensie
V

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Socialistische Partij (SP) onder lijsttrekker Emile Roemer ´NU WIJ´ geeft onder de noemer ‘Van Interventiepolitiek naar Vredeshandhaving’ inzicht hoe deze partij denkt over de toekomst en inzet van Defensie. Jasper van Dijk is de woordvoerder Defensie voor deze partij.

Waarom moet Nederland vooroplopen in de agressieve interventiepolitiek in het Midden-Oosten? Waarom worden miljarden uitgeven aan oorlogsvliegtuigen en onderzeeërs? Kunnen we ons leger niet beter inzetten voor vredeshandhaving?
OORLOG VOORKOMEN, VREDE BEVORDEREN

 • Nederland geeft prioriteit aan de grondwettelijke plicht tot het bevorderen van de internationale rechtsorde.
  Deelname aan militaire missies in het buitenland wordt beperkt tot die missies die op uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties plaatsvinden. Inzet van militaire middelen moet beperkt zijn in de tijd, effectief en proportioneel zijn en niet in strijd zijn met het Volkerenrecht.
 • We hervormen de krijgsmacht en kiezen daarbij voor een robuuste vredesmacht.
  Militaire samenwerking met bondgenoten is altijd mogelijk, zolang onze zeggenschap over de inzet van militairen maar overeind blijft.
 • We stoppen met de JSF.
  We hebben geen behoefte aan een krijgsmacht die een agressieve interventiepolitiek kan bedrijven, maar aan een vredesmacht die na een diplomatiek akkoord de vrede kan helpen handhaven.
 • Nederland neemt het initiatief om internationale afspraken te maken over beperkingen van de inzet van bewapende drones.
  Nederland moet daarbij onder meer pleiten voor een verbod op wapens die autonoom optreden, zonder tussenkomst van mensen.
 • We verzetten ons tegen de ontwikkeling van de NAVO naar een wereldwijd opererende en agressieve interventiemacht en keren ons tegen de vorming van een Europees leger. De voornemens om Oekraïne en Georgië toe te laten als lid van de NAVO moeten ongedaan worden gemaakt.
 • We pleiten voor verdergaande internationale samenwerking tussen landen, om vrede en veiligheid beter te bewaken.
  We werken daarom niet mee aan het huidige NAVO-plan voor een raketschild, dit leidt tot een toename van tegenstellingen met landen buiten de NAVO. We willen dat de NAVO haar nucleaire politiek laat varen, omdat die niet bijdraagt aan het bevorderen van vrede en veiligheid.
 • We nemen het initiatief tot een internationale stop op de productie en het gebruik van wapens met verarmd uranium en we gaan scherp toezien op de naleving van het internationaal verdrag tegen clustermunitie.
  Nederland stuurt alle Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied retour.
 • Mensen die bij Defensie werken mogen niet het slachtoffer worden van onverantwoord handelen door de defensieorganisatie.
  We willen een rechtvaardige omgang met slachtoffers van giftige stoffen, zoals PX10 en Chroom 6. Indien nodig keren we een schadevergoeding uit.
 • We zorgen voor een goede uitvoering van de Veteranenwet.
  Alle veteranen, onder wie hen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), hebben recht op goede nazorg.
 • Militairen die vanwege hun vervroegd pensioen te maken hebben met een AOW-gat, kunnen rekenen op een tegemoetkoming.
 • Nederland neemt het initiatief om te zoeken naar mogelijkheden tot de-escalatie van de spanningen met Rusland.
  We moeten de dialoog met Rusland intensiveren. Heropleving van de Koude Oorlog en een bijbehorende wapenwedloop moeten worden voorkomen.

Mening ODB:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: SP/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: